ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP

ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP

ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง แผงค้ารวยยงค์ และแผงค้ารินรัก จัดอบรมการผลิตพืชตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ทางการเกษตร อำเภอปากช่อง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศสีดา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 50 ราย