ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ

ตลาดไทเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  เวลา 09.09 น. ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการคัดแยกขยะ ณ บริเวณลานผัก และทุกพื้นที่ของตลาดไทโดยได้รับเกียรติจากมร.เกรแฮม ชาร์ล แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลาดไท เป็นประธานเปิดโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะภายในชุมชน ช่วยลดอุปสรรคต่างๆ อันจะนำไปสู่สุขอนามัยที่ดีต่อชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ค้า และชาวชุมชนตลาดไท ขอเชิญทุกท่านมาร่วมมือร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันนะครับกันนะครับ"ถูกที่ ถูกถัง รวมพลัง ร่วมใจ"