ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำคณะเยี่ยมชมตลาดไท

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำคณะเยี่ยมชมตลาดไท

วานนี้ (12 พฤศจิกายน 2558) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดปทุมธานีเยี่ยมชมกิจการตลาดไท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ให้ความสนใจด้านการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  การสร้างมาตรฐานด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย  รูปแบบและช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหารตลาดไทให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมนำชมตลาดต่างๆ