ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ต้อนรับผลผลิตลูกไหนจากภาคเหนือสู่ตลาดไท ต้อนรับผลผลิตลูกไหนจากภาคเหนือสู่ตลาดไท ต้อนรับผลผลิตลูกไหนจากภาคเหนือสู่ตลาดไท ต้อนรับผลผลิตลูกไหนจากภาคเหนือสู่ตลาดไท ต้อนรับผลผลิตลูกไหนจากภาคเหนือสู่ตลาดไท ต้อนรับผลผลิตลูกไหนจากภาคเหนือสู่ตลาดไท

ต้อนรับผลผลิตลูกไหนจากภาคเหนือสู่ตลาดไท

ลูกไหนจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่มีจำหน่ายแล้วที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล)  ลูกไหนเป็นไม้ผลที่มีผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง อยู่ในสกุล Prunus สกุลย่อย Prunus ซึ่งเป็นสกุลย่อยที่ต่างจากสกุลย่อยอื่นๆ (ลูกท้อ, เชอร์รี่, อื่นๆ) ตรงหน่อมีตายอดและตาข้างเดี่ยว (ไม่เป็นกลุ่ม) ดอกออกเป็นกลุ่ม 1-5 ดอกบนก้านสั้นๆ ผลมีร่องยาวด้านข้าง และเมล็ดเรียบ เมื่อผลโตเต็มที่มีมีนวลสีขาวปกคลุม สามารถถูออกได้ง่าย สารเคลือบนั้นรู้จักกันดีในชื่อ "wax bloom" เมื่อสุกเปลือกสีม่วงอมดำ เนื้อสีเหลือง รสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว