ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน

ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2558  ตลาดไทโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ลานผลไม้ฤดูกาลใหม่  ประชาสัมพันธ์ลานค้าผักและผลไม้เปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนรวบรวมข้อมูลด้านผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร