ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร

ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร

บ่ายวันนี้ (๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายสุรชัย ขันอาสา) เป็นประธานการประชุมนอกสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ “การประชุมชี้แจงมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว /ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของภาคส่วนต่างๆ ในโอกาสนี้ผู้แทนตลาดไท นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อการดำเนินการในระดับจังหวัดบังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป