ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท

ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ)  และคณะในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และภาคเอกชน ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง โอกาสนี้ผู้บริหารตลาดไทได้ให้การต้อนรับ บรรยากาศสรุปภาครวมการค้าสินค้าเกษตรในจังหวัดปทุมธานี และร่วมมอบน้ำดื่มสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีผ่านผู้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี