ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(นายอำพล วงศ์ศิริ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมผู้บริหารตลาดไท ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550)  โดยต้องระบุว่า “ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม” ระบุราคาสินค้า  ขนาด  มิติ  ปริมาณ  ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาสินค้าของแต่ละรายการ ชื่อผู้ผลิต และวันหมดอายุ ราคารวม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม มีข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องสำหรับการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของตลาดไทในการเป็นมุ่งมั่นเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม