ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้าเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้าเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้าเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้าเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้าเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้าเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙

คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้าเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙   ผู้บริหารและพนักงานตลาดไทร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์  จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้า ขอพรผู้อาวุโสในตลาดต่างๆและอาคารพาณิชย์รอบตลาดไท  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙  นำโดย คุณพิสิษฐ์ ชุณหวชิร  คุณโชคชัย คลศรีชัย คุณบรรเทา ผังเมืองดี  คุณธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร  คุณอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์ คุณทิพาภรณ์   โสภณพินิจกุล พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายต่างๆ  เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความเคารพ ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อผู้ค้าและชุมชนตลาดไท ตลอดจนร่วมกับสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม   ทั้งนี้บรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความสุข เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ไมตรีจิต และความชื่นชมยินดี    ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถึงว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย คณะผู้บริหาร และพนักงานตลาดไทขออาราธนาสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ผู้ค้า ชาวชุมชนตลาดไททุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ กิจการค้าขายก้าวหน้ารุ่งเรื่อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายใดๆทั้งปวง และเดินทางปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานต์