ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้ ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้ ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้ ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้ ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้ ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้ ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้ ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้

ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้

เมื่อวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2558 ทีมงานสื่อสารองค์กร ตลาดไท โดยนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส นำคณะลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา(อำเภอหาดใหญ่) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมเยือนและพบป่ะผู้ซื้อในพื้นที่จำนวน 8 ราย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการเข้ามาใช้บริการช่องจอดตลาดไท โดยมีผู้ซื้อให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับทีมงานสื่อสารองค์กร