ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารตลาดไทพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดอาหารกว่า 500 คน จาก17 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม WUWM Congress ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2559  ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ มร.เกรแฮม แซนเดอรส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ได้รับเกียรติให้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ "Competition and coopertion. Between wholsale and retail markets" ต่อที่ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ในการประชุม WUWM Congress ครั้งที่ 30 ที่ประชุมได้มีการประชุมหารือกันอย่างกว้างขวางในประเด็น “Integration & Innovation Intelligent Development of Wholesale Markets”