ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา

ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ท่านพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และคณะนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดยะลาศึกษาดูงานด้านการกระจายผลไม้ฤดูกาลภายในตลาดกลางสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กรและทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปและนำชม