ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery

ข่าว:

ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง

สายวันนี้( 10 มกราคม 2561)  ผู้แทนตลาดไท นายธวัชชัยพิทักษ์ ธนางกูร  ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทยปี่พาทย์มอญและสากลสำหรับเยาวชนในพื้นที่แก่คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง  และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง  ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง

ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  จัดการอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลงและการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตร(ลำไยจังหวัดลำพูน และลิ้นจี่จังหวัดเชียงใหม่) ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท  จังหวัดลำพูน  โดยมีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย เป็นประธานการเปิดการอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้มีตลาดไทในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร  ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดลำพูน  ผู้ประกอบการส่งออก  ตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตลำไยและลิ้นจี่ ในโอกาสนี้ผู้แทนตลาดไท (นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนงานอาวุโสความสัมพันธ์ภาครัฐ) ร่วมอภิปรายในหัวข้อการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และร่วมเป็นพยานในการลงนามข้อตกลงซื้อลำไยระหว่างแผงค้าน้อง-หรั่ง(คุณกนกนวล จินากลึง)กับล้งโกเล็กพืชผล(คุณพงศ์ภัทร์ เตียววิทวัส)จำนวน 1,000 ตัน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 ราย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ ครั้ง ๒ ณ ลานจอดรถหน้าอาคารผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวต้อนรับในนามผู้บริหาร ผู้ค้า และชาวชุมชนตลาดไท

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคารผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท ภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าเด่นของตลาดต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ๒๐ ตลาด กว่า ๘๐ แผงค้า การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมสินค้านาทีทอง และบุฟเฟต์ผลไม้ไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในงานสานใจสัมพันธ์ วันลอยกระทง ๒๕๖๐ ณ ลานจอดรถS1 ตลาดไท โดยมีนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักงานประธานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้นายหาญ ไตรเจตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดรางวัลต่างๆ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศตลาดไท การแสดงดนตรี การจำหน่ายกระทง  ตลาดนัดสินค้า และร่วมลอยกระทง ณ คลองหนึ่ง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของชุมชนตลาดไทและชุมชนใกล้เคียง

ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017

ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017  (Pathumthani Grand Sale 2017)” ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน ​2560 ณ สวนเทพปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับแผงค้าจากตลาดไทที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ ร้านน้องหรั่ง(มะม่วง น้ำปลาหวาน ลำไยคุณภาพ) ร้านสับปะรดลุงโอด(สับปะรดภูแล สัมปะรดคุณภาพ) ร้านส้มเจ๊แหม่ม(ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มภูเรือ) สำหรับการงานจัดงานครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ตลาดไท วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารผลไม้ฤดูกาล

ตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารตลาดไทให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ)  และคณะในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และภาคเอกชน ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง โอกาสนี้ผู้บริหารตลาดไทได้ให้การต้อนรับ บรรยากาศสรุปภาครวมการค้าสินค้าเกษตรในจังหวัดปทุมธานี และร่วมมอบน้ำดื่มสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีผ่านผู้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ชาวตลาดไทจัดกิจกรรม “สานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ ณ อาคารผลไม้ฤดูกาล ซอย 12 โดยคุณนายนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และชาวชุมชนตลาดไท กิจกรรมประกอบด้วย ถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ถวายแด่พระนิสิตจำนวน 29 รูป จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายแด่วัดบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น.  และวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.  ตลาดไทประสานงานนำคณะผู้ค้าจากตลาดไทจำนวน 2 คณะ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย แผงค้ากล้วยหอมป้าหลิง และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี  ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2560 ฝ่ายข้อมูลตลาดและความสัมพันธ์ภาครัฐ ตลาดไท ลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อคารวะหัวหน้าส่วนราชการ และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตลำไย ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และล้งลำไยเฮียตั้ม จังหวัดลำพูน พร้อมประชาสัมพันธ์พื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานฝนพื้นที่ได้รับทราบ

ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้าตลาดต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 17.00 น. ตลาดไทประสานงานนำคณะผู้ค้าจากตลาดไทจำนวน 4 คณะ กว่า 200 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ค้าส้มตลาดไท กลุ่มผู้ค้าผลไม้ต่างประเทศตลาดไท กลุ่มผู้ค้ากล้วยหอมตลาดไท และกลุ่มผู้ค้าทุเรียนตลาดไท ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ตลาดไท ลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  ตลาดศรีนคร  ตลาดไทยเจริญ และสวนมะม่วงเฮียชาญ-เจ๊หนู  เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ รวบรวมข้อมูลด้านการผลิต การตลาด พร้อมหารือการประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรรระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และตลาดกลางสินค้าเกษตรในอนาคต

ตลาดไทจัดอบรมการผลิตสับปะรดตามมาตรฐานGAP ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และแผงค้าลุงโอดสับปะรด จัดการอบรมการผลิตสับปะรดตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร(GAP) ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเข้าร่วมการอบรมกว่า 30 ราย 

ทั้งนี้สับปะรดบ้านคา เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น กลิ่นหอม เนื้อละเอียด หนานิ่ม มีตาผลค่อนข้างตื้น เมื่อปอกเปลือกแล้วตาผลจะติดออกไปกับเปลือก ส่วนใหญ่มีการปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมบึง อำเภอปากท่า อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน จัดอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและพื้นที่ราบสูง มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,250 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13 – 38 องศาเซลเซียส ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ความเป็นกรด – ด่างของดิน 4.5 – 5.5  ซึ่งจากสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ส่งผลให้การปลูกสับปะรดได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์มีความแต่งต่างจากสับปะรดแหล่งอื่น  ที่สำคัญสับปะรดบ้านคา ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) 

ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ท่านพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และคณะนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดยะลาศึกษาดูงานด้านการกระจายผลไม้ฤดูกาลภายในตลาดกลางสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กรและทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปและนำชม

สงกรานต์วิถีไทย สุขใจ ฉ่ำเย็น

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้บริหาร พนักงานตลาดไท ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการจัดกิจกรรม "สงกรานต์วิถีไทย สุขใจ ฉ่ำเย็น" ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานตลาดไท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระ รดน้ำอวยพรผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงานอาวุโส รำวงย้อนยุค  การประกวดการแต่งกายชุดไทยในหัวข้อ"งดงามอย่างไทย ถูกใจวัยโจ๋  โก้เก๋มีสไตล์" และร่วมรับประทานอาหารในบรรยกาศแบบไทยๆ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ค้าตลาดต่างๆเข้าร่วมงานพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานตลาดไทเพื่อร่วมรักษาประเพณีไทยอันดีงาม และร่วมกันสร้างความสามัคคีภายในชุมชน

ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ตลาดไท ลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก(ระยอง จันทบุรี ตราด) ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดเพื่อเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นผลผลิตภาคตะวันออกฤดูกาลผลิต59/60 และประชาสัมพันธ์อาคารผลไม้ฤดูกาลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรในพื้นที่  พร้อมเยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายอุดม วรัญญูรัฐ  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จุดรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออกปั้นเพลิน  บ้านเงาะตราด และสวนเกษตรอีนทรีย์ผลอำไพ  

กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร  ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตลาดไท ผู้แทนกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน  ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี  ผู้ค้า เผู้ประกอบการ  กษตรกรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8  ทั้งนี้ในการดำเนินการที่ผ่านมาตลาดไทได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร เป็นต้นแบบขององค์ธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการผลิตที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริโภค การจัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 จึงถือเป็นบทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งป็นการต่อยอด และผลักดันให้กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีก้าวไปสู่การเป็น Product Champion ของประเทศ และพัฒนาสู่ภาคการเกษตร 4.0 ในอนาคต
 

ตลาดไทขอเชิญร่วมงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8

ตลาดไทขอเชิญ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม ผู้ค้ากล้วยหอม ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ร่วมงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 8  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท    โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้   การประกวดกล้วยหอม   การแข่งขันปิดตากินกล้วย  นิทรรศการจการแสดงผลงานจากผู้ประกอบการกล้วยหอม  การจำหน่ายกล้วยหอม หน่อกล้วยหอม  และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  พิเศษสุดสำหรับผู้มาร่วมงานรับโยเกิร์ตรสกล้วยหอม 1 ถ้วย ฟรี     สำหรับผู้สนใจร่วมประกวดกล้วยหอม สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร  โทร.02-908-4490-9   ต่อ 264 และ 265   

ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 75 พร้อมกับหน่วยงานรวม 11 คณะ

ในโอกาสนี้นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ในรอบเวลา 14.30 น.มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ ตลาดไท ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น 104  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น พริ้นตั้ง จำกัด  บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด  เป็นต้น สำหรับพระสงฆ์ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ นิมนต์มาจากทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ วัดคฤหบดี วัดบวรมงคล วัดใหม่เทพนิมิต และวัดป่าแจ้งประจักษ์โกศล

เทศกาลแห่งความรัก ดอกไม้นานาพันธุ์ผลิบานที่ตลาดดอกไม้

ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ร่วมมอบความรักและความปรารถนาดีให้กันละกันด้วยดอกไม้นานาชนิด ดอกไม้ประดิษฐ์ ช็อคโกแล็ต ช่อดอกไม้หลากดีไซน์ ตุ๊กตาสื่อรัก และอีกมากมาย ที่ตลาดดอกไม้ หอมกรุ่นไออุ่นแห่งรักในเทศกาลแห่งความรัก ณ ตลาดไท

ดอกไม้บูชาพระ มาลัยดอกไม้สด และชุดสังฆภัณฑ์ ต้อนรับเทศกาลมาฆบูชา

ต้อนรับสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ด้วยดอกไม้บูชาพระ  มาลัยดอกไม้สด ชุดสังฆภัณฑ์ ธูปเทียน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพรพุทธศาสนา ที่ตลาดดอกไม้และสังฆภัณฑ์ วันสำคัญทางพุทธศาสนาปีนี้อย่าลืมแวะมาที่ตลาดไทนะครับ

โทงเทงฝรั่ง Cape gooseberry ผลไม้มากคุณประโยชน์

โทงเทงฝรั่งผลไม้ที่มีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพ สร้างเสริมร่างกายให้ได้รับสารอาหาร วิตามินที่มีประโยชน์ พบกับโทงเทงฝรั่งผลไม้มหัศจรรย์ได้ที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล) "ครบครันมั่นใจ ปลอดภัยคุ้มค่า ต้องมาตลาดไท"

ต้อนรับฤดูกาลมะปรางหวานที่อาคารผลไม้ฤดูกาล

พบกับมะปรางหวานต้นฤดูจากจังหวัดระยอง ผลไม้หน้าร้อนที่มีรสชาติ รูปทรงโดดเด่นพร้อมสีสันสะดุดตา สัมผัสความหวานอร่อยได้แล้ววันนี้ที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล)  คิดถึงผลไม้ไทยตรงมาตลาดไทแหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ที่คุณวางใจ

ช่วงเวลาแห่งความหอมหวานสตรอเบอร์รี่ไทยสดใหม่ทุกวัน

สัมผัสความสดใหม่ของสตรอเบอร์รี่ไทยจากจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยรสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ มีให้เลือกหลากหลายขนาด หลายราคาครบทุกความต้องการ เลือกซื้อสตรอเบอร์รี่ไทยได้ทุกวันที่โซนสตรอเบอร์รี่ อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล)

พบกับมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพจากชัยภูมิ

หน้าร้อนปีนี้ต้อนรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4 คุณภาพส่งออกจากจังหวัดชัยภูมิ  ที่โซนมะม่วง อาคารผลไม้ฤดูกาล (ลานผลไม้ฤดูกาล) แหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ฤดูกาลจากทุกภูมิภาคของไทย สดใหม่จากสวนทุกวัน "ครบครันมั่นใจ ปลอดภัยคุ้มค่า ต้องมาตลาดไท"

ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐

เทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทและผู้ค้าจัดเตรียมสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในเทศกาลตรุษจีน อาทิ ผลไม้  ชุดของไหว้  ขนมของแห้ง  เนื้อสัตว์  ชุดสังฆภัณฑ์ ฯลฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจร  การขึ้นลงสินค้า ป้ายแนะนำเส้นทาง  จุดบริการน้ำดื่มสำหรับผู้ซื้อ เพื่อให้ช่วงเวลาของการจับจ่ายมีความสะดวกต่อผู้เข้ามาใช้บริการ  เทศกาลตรุษจีนปีนี้ตลาดไทขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อผลไม้  ชุดของไหว้ ขนมของแห้ง และอีกมากมายที่ตลาดไท และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้เข้ามาใช้บริการทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการการค้ารุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง ในเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ และตลอดไป "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้"

ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองร่วมนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหารแห้งจากโครงการ"รวมน้ำใจชาวตลาดไท ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้" ซึ่งเปิดรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหารแห้ง ยารักษาโรคจากผู้ค้า และชาวชุมชนตลาดไท ระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2560 เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้  ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมีผู้แทนจากกองทัพเรือเป็นผู้รับมอบ  ตลาดไทขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ร่วมกันบริจาคในกิจกรรมดังกล่าวทุกท่าน

ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารธนาคารออมสินในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารออมสิน และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคลองหลวง และจังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา สัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 “ขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาเกษตรไทยสู่ 4.0” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการกำหนดนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป

ในการนี้ นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน และบรรยายพิเศษในหัวข้อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีการจัดอภิปรายหัวข้อ เกษตร S-Curve ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายผลิตภาพ โดยคุณประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน คณะทำงานการพัฒนาการคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม (New S - Curve) ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

สำหรับช่วงบ่าย มีการอภิปรายคณะ หัวข้อ เกษตรแม่นยำ ภูมิคุ้มกันเกษตรไทย โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.ดนัยกิติ์ สุขสว่าง หัวหน้าแผนกลยุทธ์ 5 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ มีนักวิชาการ ผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร สถาบันการศึกษา ผู้แทนเกษตรกร สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประมาณ 500 คน ในการอบรมในครั้งนี้ตลาดไทได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาได้แก่ นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส และนายพงษ์พันธ์ แซ่เจี่ย หัวหน้าส่วนเครือข่ายเกษตร

ขอบคุณภาพจากแฟนเพจเศรษฐกิจการเษตรเพื่อประชาชน

ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๑๓ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ ๓ ครั้งที่่ ๒ กลุ่มที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.) ทั้งภาคทษฎีและภาคปฏิบัติ และยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรรุ่นใหม่(Yong Smart Farmer) มีผู้นำนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา พร้อมคณาอาจารย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร" และนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลาดไท ร่วมกับผู้ค้า เจ้าของอาคารพาณิชย์ ชาวชุมชนตลาดไท และบริษัท ไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปี ๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณซอย๑๘ อาคารผลไม้ฤดูกาล กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป  โดยมีนายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร  ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป จากวัดทวีการะอนันต์ร่วมในพิธีดังกล่าว และมีผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าของอาคารพาณิชย์ และชาวชุมชนตลาดไทเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยสำนึกในพระมหากรูณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่  27 - 30 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดไท  ลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) จังหวัดอุุบลราชธานี  ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ได้แก่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ลานค้าผักและผลไม้เปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ลานผัก ลานผลไม้ฤดูกาล และลานพืชไร่ พร้อมเข้าคารวะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์

ตลาดไทร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชาวตลาดไทร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณวงเวียนตลาดไท ตั้งแต่เวลา ๐๗.๕๐ น.- ๐๘.๓๐ น. โดยมีการเชื่อมสัญญาณจากทำเนียบรัฐบาล และดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกับทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้นายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในนามชาวตลาดไท สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้ค้าตลาดไท พนักงาน และชาวชุมชนตลาดไทร่วมกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" กว่า ๖๐๐ คน

ตลาดไทพร้อมใจร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชาวตลาดไทร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณวงเวียนตลาดไท ตั้งแต่เวลา ๐๗.๕๐ น.- ๐๘.๓๐ น. โดยมีการเชื่อมสัญญาณจากทำเนียบรัฐบาล และดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกับทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้นายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในนามชาวตลาดไท สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้ค้าตลาดไท พนักงาน และชาวชุมชนตลาดไทร่วมกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" กว่า ๖๐๐ คน

ตลาดไทและจิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ จุดบริการประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึง(ภา)ยามยาก

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2559 จิตอาสาชาวตลาดไททำดีเพื่อพ่อ ตัวแทนผู้ค้าตลาดส้ม และ M-ASA พนักงานจิตอาสาเดอะ มอลล์ ร่วมนำผลไม้ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มจีน กล้วยหอมพร้อมทาน น้ำส้มพร้อมดื่ม น้ำสมุนไพร แก้วมังกรพร้อมทาน และมะละกอพร้อมทาน ผ้าเย็น ฯลฯ มาบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง บริเวณจุดบริการประชาชนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก  ตลาดไทขอขอบคุณท่านผู้ค้าทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณภาพจากคุณบอย(ผู้ค้าตลาดส้ม)

Japan Pavilion 2016 สานต่อความสำเร็จจากการจัดงานที่ตลาดไท

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายวรานนท์ คงปฏิมากร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย ในฐานะผู้แทนตลาดไท ร่วมพิธีเปิดงานJapan Pavilion  2016 "งานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น" ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง ผู้บริหาร ผู้ประกอบจากประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนตลาดไทร่วมเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2 ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมที่ตลาดไท โดยครั้งที่1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 - 20 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดียิ่ง  และมีการคาดการณ์ว่าการจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกับที่ตลาดไท

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อบ่ายวันที่4 พฤศจิกายน 2559 ตลาดไทต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 63 คน เพื่อศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมความปลอดภัยในอาหาร และรูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยมีนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโสให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า

วันที่ 15 พ.ย. 2559 ธ.ก.ส. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรสู่ช่องทางการจำหน่ายในตลาดสินค้าคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการจัดการอย่างครบวงจร ทั้งการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร (SMAEs) โดยมี นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นางลักขณา นะวิโรจน์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ นายเกรแฮม แซนเดอร์ส บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ณ ธ.ก.ส. อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ

ชาวตลาดไทรวมพลังสามัคคีในโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อชาวตลาดไทร่วมใจ" ด้วยการจัดเตรียมผลไม้ น้ำสมุนไพร ขนมปัง  ขนมไทย  น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยตั้งจุดบริการประชาชนภายในเต็นท์ด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2559  กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) และผู้ค้าตลาดไท  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตลาดไทร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2559 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท นำคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานตลาดไท เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลาดไทขอเชิญผู้ค้า ประชาชน ร่วมลงนามถวายความอาลัยได้ที่บริเวณดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ผู้แทนบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร เข้ารับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทตลาดสดจำหน่ายสินค้าQ ประจำปี 2559 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี สำนักงานมาตรฐานสินค้าและเกษตรแห่งชาติ(มกอช.) ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP

ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง แผงค้ารวยยงค์ และแผงค้ารินรัก จัดอบรมการผลิตพืชตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ทางการเกษตร อำเภอปากช่อง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศสีดา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 50 ราย

ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารตลาดไทพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดอาหารกว่า 500 คน จาก17 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม WUWM Congress ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2559  ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ มร.เกรแฮม แซนเดอรส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ได้รับเกียรติให้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ "Competition and coopertion. Between wholsale and retail markets" ต่อที่ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ในการประชุม WUWM Congress ครั้งที่ 30 ที่ประชุมได้มีการประชุมหารือกันอย่างกว้างขวางในประเด็น “Integration & Innovation Intelligent Development of Wholesale Markets”

Strawberry จาก USA. มีจำหน่ายแล้วที่ตลาดไท

ต้อนรับผลไม้ที่มีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ "สตรอเบอร์รี่อเมริกา" พร้อมให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยแล้ววันนี้ที่โซนผลไม้นำเข้า ตลาดผลไม้รวม "ครบครันมั่นใจ ปลอดภัยคุ้มค่า ต้องมาตลาดไท"

ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559  H.E.Gen. SEREI KOSAL (Senior Minister In Charge of Special Mission, First Vice President of CMAA.) และคณะประเทศกัมพูชา ให้เกียรติเยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์(นายอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์) และผู้จัดการสื่อสารองค์กร(นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ) พร้อมทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมตลาดไท

ตรวจสอบราคามะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา  แคนตาลูป  เมล่อนไทย ได้ที่เว็บไซต์ตลาดไท

เรียนท่านผู้ซื้อ  ตั้งแต่วันที่ 1 และ 9 กันยายน 2559 เป็นต้นไป แคนตาลูป เมล่อนไทย มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย ย้ายไปจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล) ท่านผู้ซื้อที่ต้องการตรวจสอบราคาสินค้าเกษตรสามารถเข้าตรวจสอบราคาแคนตาลูป เมล่อนไทย มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผาได้ที่เว็บไซต์ราคาตลาดไท โดยเลือกตลาดผลไม้ฤดูกาลตามลิงค์ดังต่อไปนี้ครับ  http://talaadthai.com/price_page/thai/P200?limit=100&category=34

มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (นายพิศาล พงศาพิชณ์) และคณะร่วมจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท ในโอกาสนี้นายวรานนท์ คงปฏิมากร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย ในฐานะผู้แทนตลาดไท กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปบทบาทของตลาดไทในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย และร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดต่างๆภายในตลาดไท ทั้งนี้มกอช.ได้จัดทำโครงการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมายQ อย่างต่อเนื่อง และมีแผนเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคและผู้จำหน่ายมีความเข้าใจในเครื่องหมายรับรองQ และรู้จักสินค้าQ มากขึ้น  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ค้า ตลอดจนซื้อซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เจ้าของแผง/ร้านค้าจัดหาสินค้าQ มาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและหาซื้อสินค้าQ ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้สินค้าQ เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหวังว่าการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถสร้างความรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญที่มีต่อตราสัญลักษณ์Q ในภาคการค้าสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ตลาดไทจัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 โดยมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ผู้บริหารบริษัท Yamaharu จำกัด ให้เกียรติการต้อนรับ และได้รับเกียรติจากหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และประชาชนผู้สนใจร่วมชมงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ อาหารทะเล ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ ผู้บริโภคชาวไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการค้า สินคาเกษตรระหว่างกันในอนาคต  

ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชาศึกษาดูงานด้านการตลาดสินค้าเกษตร การจัดจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีนายวรานนท์ คงปฏิมากร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยฝ่ายทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ

ตลาดไทร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานพาณิชยจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ธนาคาร ประธานบิสคลับไทยแลนด์ และประธานบิสคลับส่วนกลาง ตลอดจนผู้ส่วนเกี่ยวข้อง หารือ ให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี ในการขับเคลื่อนเครือข่าย และการแนวทางการวางแผนงานในปี 2560 ณ ห้องบัวแก้ว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 สำหรับการประชุมครั้งนี้นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส เป็นผู้แทนตลาดไทเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนการตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี หัวข้อ"เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท" ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับผู้แทนตลาดไท(นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร) และตัวแทนผู้ประกอบการ(ร้านแมว-โยซีฟู้ด) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตการปรุงเมนูปลาทูตลาดไทจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี การชิมเมนูเด็ดจากร้านค้าในตลาดไท เยี่ยมชมตลาดปลาทูห้องเย็น และโซนปลาทูนึ่ง(ตลาดสด) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการจำหน่ายปลาทู ร้านอาหาร เป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร) ได้มอบกระเช้าปลาทูตลาดไทแด่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนำชมตลาดและบรรยายสรุป

ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล

ข่าวดี....สำหรับท่านผู้ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย  ย้ายมาจำหน่ายที่บริเวณซอย 10 อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล)  และตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 แคนตาลูปย้ายมาจำหน่ายบริเวณซอย 11 ถึงซอย 16 ขอเชิญทุกท่านไปอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง "ครบครันมั่นใจ  ปลอดภัยคุ้มค่า  ต้องมาตลาดไท"

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดีวิถีปทุม ปี 2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบป้ายตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 11 แห่งและมอบป้ายเครื่องหมายรับรอง Clean Food Good Taste ให้ร้านค้า จำนวน 7 ร้าน พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 3 รางวัล  สำหรับภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ สินค้าธงฟ้าและ OTOP

ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ผู้แทนตลาดไท (นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส) ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี) ครั้งที่ 3/2559 และเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ"รูปแบบและช่องทางการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรในตลาดไท" ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วยท่านพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ท่านพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ท่านพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง และผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี และผู้ประกอบการSMEs ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

ตลาดไทร่วมต้อนรับและมอบเงินอัดฉีดให้กับฮีโรโอลิมปิก Rio 2016

ตลาดไทร่วมต้อนรับและมอบเงินอัดฉีดให้กับ“เทม” เทวินทร์ หาญปราบ ฮีโรโอลิมปิก Rio 2016 ลูกหลานชาวจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่25 สิงหาคม 2559 ผู้แทนตลาดไท (นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานี มอบเงินอัดฉีดให้กับ“เทม” เทวินทร์ หาญปราบ นักเทควันโดไทยจอมแตะชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมส์ หลังจากได้เหรียญเงิน ในการแข่งขันเทควันโด รุ่น 58 ก.ก.ชาย นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา)

สำหรับ"เทม"เป็นนักกีฬาไทยคนที่ 28 และเป็นเหรียญที่ 30 ของประเทศไทยในโอลิมปิกเกมส์ พร้อมกับเป็นนักกีฬาชายที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เหรียญโอลิมปิก ด้วยวัย 18 ปี 17 วัน “เทม” เทวินทร์ หาญปราบ เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541 อายุ 18 ปี เป็นชาวจังหวัดปทุมธานี เป็นบุตรชายของนายยศสรัล-นางณิศาภัทร์ หาญปราบ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตลาดไทในฐานะตลาดกลางสินค้าเกษตรของชาวจังหวัดปทุมธานีขอร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จกับชัยชนะของน้องเทม เทวินทร์ หาญปราบ พร้อมเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีก 4 ปี ข้างหน้าที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดไทจัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ตลาดไท ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจBIZ CLUB ปทุมธานี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ให้เกียรติเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดกล้วยหอม และผู้ชนะเลิศการแข่งขันปิดตากินกล้วยหอม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เกษตรกรผู้ปลูกกล้วย  ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว สำหรับในปีนี้มีผู้ส่งกล้วยหอมเข้าประกวดกว่า 60 หวี โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7  ได้แก่นายเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการการผลิตกล้วยหอมคุณภาพจากบจ.คิงส์ฟรุ๊ต  นิทรรศการกล้วยในตลาดไท การแปรรูปกล้วยจากบจ.วัชมนฟู้ด การตรวจสุขภาพจากรพ.เปาโลรังสิต  กิจกรรมแจกชิมเครื่องดื่มควาเรียสจากบจ.ไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียล  การจำหน่ายหน่อกล้วยหอม  การแจกหน่อกล้วยหอมฟรี และการจำหน่ายสินค้าBIZ CLUB เพื่อประชาชน

พลับไทยมีจำหน่ายแล้วที่ตลาดไท

ต้อนรับพลับไทยเข้าสู่ตลาดไทที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล) และตลาดผลไม้รวม พบกับพลับไทยรสชาติหวานกรอบจากทางภาคเหนือ อีกหนึ่งผลไม้ไทยที่หลายๆท่านรอคอย "ครบครันมั่นใจ  ปลอดภัยคุ้มค่า ต้องมาตลาดไท"

ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง และหน่วยงานต่างๆภายในเขตเทศกาลเมืองท่าโขลงทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง โดยมีนายธัวชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงานตลาดไท ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ตลาดไทและผู้ค้าตลาดไทได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ชุดไทยธรรม จตุปัจจัย โดยมียอดปัจจัยทำบุญที่ถวายแด่วัดคลองสองในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๒๒๓.๕๐ บาท (หกหมื่นสองร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)  ตลาดไทขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน

ตลาดไทจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์เข้าพรรษาตลาดไท ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าตลาดไท และชาวชุมชนตลาดไทจัดกิจกรรมงานสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ขึ้น ณ ซอย๑๐ อาคารผลไม้ฤดูกาล โดยได้รับเกียรติจากคุณนายนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การหล่อเทียนพรรษา และถวายปัจจัยสมทบกองทุนถวายภัตตาหารพระนิสิตจำนวน ๑๐,๗๓๕ บาท โดยมีผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงานตลาดไทเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ตลาดไทขออนุโมทนาบุญไปยังผู้ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ผู้ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ผู้ร่วมสมทบทุนกองทุนภัตตาหารเพลแด่พระนิสิต และผู้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาทุกท่าน

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2559 นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดไท ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร พบหน่วยงานภาครัฐ และเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ท่านเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านเกษตรจังหวัดชุมพร ท่านพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพร พร้อมรวบรวมข้อมูลปริมาณผลไม้ฤดูกาลของจังหวัดชุมพร  ประชาสัมพันธ์ลานผลไม้ฤดูกาล ลานผัก ลานพืชรัก และการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตสู่ตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีกำหนดการจัดประชมเสวนาเรื่อง "ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย" โดยมีวิทยากรทั้งหมด 7 ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    นายอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า ตลาดไท   นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี  นางกาหลง เพิ่มพูน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่จำกัด จังหวัดจันทบุรี   นางอำไพพรรณ กันทาแก้ว เลขาสมาคมผู้อบลำไยแห้ง ภาคเหนือ   รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการเสวนาวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ บางเขน อาคารทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากแฟนเพจPR BAAC
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(นายอำพล วงศ์ศิริ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมผู้บริหารตลาดไท ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550)  โดยต้องระบุว่า “ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม” ระบุราคาสินค้า  ขนาด  มิติ  ปริมาณ  ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาสินค้าของแต่ละรายการ ชื่อผู้ผลิต และวันหมดอายุ ราคารวม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม มีข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องสำหรับการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของตลาดไทในการเป็นมุ่งมั่นเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดตากโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก(นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน) นำคณะผู้แทนเกษตรจำนวน 45 คนจากจังหวัดตากร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาด และเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมพร้อมให้ข้อมูลด้านระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 ตลาดไท โดยนางอุดมลักษณ์  พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ภาคเหนือพบปะหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน  จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย เพื่อรวบรวมและประเมินผลผลิตลำไย ลิ้นจี่ ไม้ผล พืชผัก ประจำปี 2559 พร้อมหารือการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ลานผลไม้ฤดูกาล  ลานผัก  ลานพืชไร่ตลาดไทไปยังเกษตรกร ผู้รวบรวมในพื้นที่ และเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์”

วันนี้( 9 มิถุนายน 2559) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท นำผู้ค้าตลาดไท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) ร่วมกิจกรรมถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่  9 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยกิจกรรมที่สำคัญในครั้งนี้คือการแสดงพลัง “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ร่วมกันแปรอักษรข้อความ WE LOVE THE KING โดยผู้บริหาร  ตัวแทนผู้ค้าตลาดไท และพนักงาน ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานตลาดไท เพื่อร่วมจำรึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในโอกาสมหามงคล

ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559  ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ณ เมเจอร์ซีนีเฟล็กซ์ สาขารัชโยธิน โดยมีดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในโอกาสนี้คุณลักขณา นะวิโรจน์ กรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชน์ จำกัด(ตลาดไท) ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลหญิง สำหรับตลาดไทส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1 ทีม ภายใต้การน้ำทีมโดยคุณอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จากทีมที่เข้าร่วมกันแข่งขันทั้งหมดกว่า 50 ทีม

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559  ฝ่ายสื่อสารองค์กรตลาดไท โดยนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์และคณะ ลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรในพื้นที่ ช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร  การเชื่อมโยงสินค้าเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานผลไม้ฤดูกาล  ลานค้าผัก และลานพืชไร่ ตลาดไทให้กับหน่วยงานต่างๆรับทราบ สำหรับเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการจำหน่ายสินค้าเกษตรยังตลาดไท

ตลาดไทร่วมสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลง “Amazing Thai Taste”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มร.เกรแฮม แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ  โดยคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE ได้จัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่าน “โครงการ Amazing Thai Taste” มุ่งหวังให้ภาคการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารไทย ข้าวไทยและผลไม้ไทยมากขึ้น เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ตลอดจนสร้างแบรนด์ของอาหารไทย ข้าวไทย ผลไม้ไทย ให้เป็น Premium Product เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

ภาคการท่องเที่ยว ถือว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เห็นได้จากปี 2558 การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 2.2 ล้านล้านบาท โดยการขับเคลื่อนโครงการ Amazing Thai Taste คาดว่าจะสร้างมูลค่าการบริโภคอาหารไทย ข้าวไทยและผลไม้ไทย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 หรือ 12,000 ล้านบาทในปี 2559

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ Amazing Thai Taste นี้ ประกอบด้วยความร่วมมือของ 37 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อ.ต.ก.) บริษัท พีเอส เมนแลนด์ จำกัด (ตลาดไอยรา) สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเชฟประเทศไทย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท บางกอก เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิส จำกัด สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

ทุเรียนก้านยาวผลไม้รสเลิศที่ตลาดไท

ทุเรียนก้านยาวจากภาคตะวันออกที่โซนทุเรียน อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล) พร้อมให้ผู้บริโภคและผู้ซื้อได้เลือกสรรแล้ววันนี้ สำหรับนำไปจำหน่ายต่อ เป็นของขวัญของฝาก "ครบครันมั่นใจ ปลอดภัยคุ้มค่า ต้องมาตลาดไท"

แหล่งรวมผลไม้ไทยครบครันต้องที่ตลาดไท

พบกับผลไม้ไทย และผลไม้ฤดูกาลนานาชนิดได้ที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล) และตลาดผลไม้รวม แหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลไม้จากทั่วทุกภูมิภาคของไทย อาทิ ทุเรียน  ฝรั่ง  องุ่น และอีกมากมาย "ครบครันมั่นใจ  ปลอดภัยคุ้มค่า  ต้องมาตลาดไท"

ตลาดไทร่วมจัดกิจกรรมชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 40

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2559) ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม"ชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 40" เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท โดยผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ผู้ค้าตลาดไท และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลกว่า 200 คน ซึ่งได้รับหน่วยโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 132 ยูนิต ทางตลาดไท และสภากาชาดไทยขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ทุกท่าน สำหรับการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่พุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมในครัั้งนี้ ได้แก่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์คอมเมอเชียล จำกัด (เครื่องดื่มโค้ก แฟนต้า สไปรท์ น้ำดื่มน้ำทิพย์) และบริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม1979 จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟเขาช่องรสแท้กาแฟไทย 

ตลาดไทร่วมขับเคลื่อนโยบายภาครัฐตามมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  และการค้าสินค้าเกษตร

บ่ายวันนี้ (๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายสุรชัย ขันอาสา) เป็นประธานการประชุมนอกสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ “การประชุมชี้แจงมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว /ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของภาคส่วนต่างๆ ในโอกาสนี้ผู้แทนตลาดไท นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อการดำเนินการในระดับจังหวัดบังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป

มะม่วงนานาพันธุ์ครบครันที่ตลาดไท

ฤดูกาลมะม่วงปีนี้พบกับมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล) ตลาดไท อาทิ มะม่วงอาร์ทูอีทู  มะม่วงเขียวใหญ่ มะม่วงมหาชนก  มะม่วงแก้วขมิ้น  มะม่วงเขียวเสวย  มะม่วงน้ำดอกไม้  มะม่วงอกร่อง ฯลฯ "ครบครันมั่นใจ ปลอดภัยคุ้มค่า  ต้องมาตลาดไท"

เงาะโรงเรียนจากภาคตะวันออกสดใหม่จากสวนที่ตลาดไท

เงาะโรงเรียนจากภาคตะวันออกสดใหม่จากสวนสู่ผู้บริโภคแล้ววันนี้ที่โซนผลไม้หมุนเวียน 1 อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล) พบกับความกรอบ หวาน อร่อยตามแบบฉบับผลไม้คุณภาพจากภาคตะวันออกที่ผู้บริโภคไว้วางใจ‪‪

ลองกองจากภาคตะวันออกเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว

พบกับลองกองจากภาคตะวันออกได้ที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดกาล)ตลาดไท ลองกอง เป็นลางสาดพันธุ์หนึ่งชนิดที่เปลือกหนาและยางน้อย โดยลางสาดเป็นไม้ต้นชนิด Lansium domesticum Corrêa ในวงศ์ Meliaceaeผลกลม ๆ ออกเป็นพวง กินได้ เม็ดในขม ลางสาดนั้นเชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากบริเวณหมู่เกาะมลายู อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และภาคใต้ของไทย มีหลายชื่อ อาทิ ลังสาด, ดูกู โดยชื่อ "ลางสาด" หรือ "ลังสาด" นั้นมาจากภาษามาเลย์ว่า "langsat", ชื่อ "ดูกู" มาจากภาษาอินโดนีเซียว่า "duku" และชื่อ "ลองกอง" มาจากภาษายาวีว่า "ดอกอง"

กระท้อนปุยฝ้าย กระท้อนห่อมีให้เลือกครบครันที่ตลาดไท

พบกับกระท้อนปุยฝ้าย กระท้อนห่อจากจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล)  กระท้อนเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 15 - 30 เมตร อายุขัยเฉลี่ยประมาณ 40 - 50 ปี เปลือกต้นสีเทา ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบเรียงสลับ ใบย่อยรูปรีแกมไข่จนถึงขอบขนาน ขนาดประมาณ กว้าง 6 - 15 ซม. ยาว 8 - 20 ซม. เมื่อใบแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงดอกออกเป็นช่อ ที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีเหลืองนวลผล ผลอ่อนสีเขียวมีน้ำยางสีขาว เมื่อผลแก่เปลือกผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและมีน้ำยางน้อยลง รูปกลมแป้น ผิวมีขนแบบกำมะหยี่อ่อนนุ่ม ขนาดประมาณ 5 - 15 เซนติเมตร ภายในผลจะมีเมล็ด 3-5 เมล็ด และมีปุยสีขาวหุ้มอยู่ ปุยที่รับประทานได้นี้พัฒนามาจากเปลือกหุ้มเมล็ด ซึ่งลักษณะ ของปุยและรสชาติจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพันธุ์ เมล็ดรูปรี มีปลอกเหนียวห่อหุ้ม

ต้อนรับผลผลิตลูกไหนจากภาคเหนือสู่ตลาดไท

ลูกไหนจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่มีจำหน่ายแล้วที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล)  ลูกไหนเป็นไม้ผลที่มีผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง อยู่ในสกุล Prunus สกุลย่อย Prunus ซึ่งเป็นสกุลย่อยที่ต่างจากสกุลย่อยอื่นๆ (ลูกท้อ, เชอร์รี่, อื่นๆ) ตรงหน่อมีตายอดและตาข้างเดี่ยว (ไม่เป็นกลุ่ม) ดอกออกเป็นกลุ่ม 1-5 ดอกบนก้านสั้นๆ ผลมีร่องยาวด้านข้าง และเมล็ดเรียบ เมื่อผลโตเต็มที่มีมีนวลสีขาวปกคลุม สามารถถูออกได้ง่าย สารเคลือบนั้นรู้จักกันดีในชื่อ "wax bloom" เมื่อสุกเปลือกสีม่วงอมดำ เนื้อสีเหลือง รสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว

เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออกที่ตลาดไท

พบกับผลไม้ฤดูกาลจากภาคตะวันออกนานาชนิด อาทิ เงาะโรงเรียน  สละ  ทุเรียน  มังคุด ลองกอง ได้ที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล) ตลาดไท แหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ที่ทุกคนวางใจ

โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ”

ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าตลาดสดจัดโครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 20.00 – 24.00 น. ณ ตลาดสด ตลาดไท ภายใต้แนวความคิด“ผู้ค้าร่วมใจ ตลาดไทร่วมมือ สะอาดน่าซื้อ คือภารกิจร่วมกัน” โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ค้าตลาดสดร่วมกันทำความสะอาดแผงค้า พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาว ทั้งนี้ตลาดสดตลาดไทได้รับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาวติดต่อกันเป็นเวลากว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

ตลาดไทขอขอบคุณผู้ค้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยดี ทั้งนี้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาวเกิดขึ้นได้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน

ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก

ระหว่างวันที่ 25 - 27  เมษายน 2559 ตลาดไทโดยนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์ นำทีมงานสื่อสารองค์กรลงพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านเกษตรจังหวัดระยอง ท่านเกษตรจังหวัดตราด ท่านพาณิชย์จังหวัดตราด ท่านเพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ท่านเกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ปี 2559 ของจังหวัดระยอง  จันทบุรี ตราด และประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารผลไม้ฤดูกาลให้กับหนาวยงานภาครัฐในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด  และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จันทบุรี  ตราด

กรมการค้าภายในเชิญผู้ประกอบการตลาดกลางผักและผลไม้ร่วมประชุมและหารือ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สายวานี้( 21 เมษายน 2559) อธิบดีกรมการค้าภายใน(นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์) เชิญผู้ประกอบการตลาดกลางผักและผลไม้ ร่วมประชุมและหารือเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะในประเด็นรูปแบบการค้าผักและผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศ สถานการณ์การค้าผักและผลไม้ในตลาดกลาง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย การส่งเสริมการขยายตลาดในต่างประเทศ การจัดมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้แทนตลาดไท นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ และภาคเอกนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

สายวันนี้( 20 เมษายน 2559) ตลาดไท โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมงานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในโอกาสนี้นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร นำทีมสนันสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยซุ้มข้าวเหนียวมูน มะม่วงน้ำดอกไม้สุก สังขยา ขนุนสอดไส้ข้าวเหนียวมูนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ ผู้ค้าในตลาดไท พร้อมร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารสมาคม โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนสายเกษตรและผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

Australian Trade Commission (AUSTRADE) นำคณะศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 Australian Trade Commission (AUSTRADE) นำโดย Mr.Brendan Larkin (Market Engagement Manager) Trade Victorai,Department of Economic Development,Jobs,Transport and Resources. และคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท โดยมีมร.เกรแฮม แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลาดไทให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและนำชมตลาดต่างๆ

คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้าเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙   ผู้บริหารและพนักงานตลาดไทร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์  จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ค้า ขอพรผู้อาวุโสในตลาดต่างๆและอาคารพาณิชย์รอบตลาดไท  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙  นำโดย คุณพิสิษฐ์ ชุณหวชิร  คุณโชคชัย คลศรีชัย คุณบรรเทา ผังเมืองดี  คุณธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร  คุณอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์ คุณทิพาภรณ์   โสภณพินิจกุล พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายต่างๆ  เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความเคารพ ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อผู้ค้าและชุมชนตลาดไท ตลอดจนร่วมกับสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม   ทั้งนี้บรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความสุข เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ไมตรีจิต และความชื่นชมยินดี    ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถึงว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย คณะผู้บริหาร และพนักงานตลาดไทขออาราธนาสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ผู้ค้า ชาวชุมชนตลาดไททุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ กิจการค้าขายก้าวหน้ารุ่งเรื่อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายใดๆทั้งปวง และเดินทางปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานต์

ทุเรียนภาคตะวันออก “ราชาแห่งผลไม้”ที่ทุกคนรอคอย

พบกับทุเรียนภาคตะวันออกนานาพันธุ์ อาทิ หมอนทอง  ชะนี  พวงมณี  ก้านยาว ได้ที่โซนทุเรียน อาคารผลไม้ฤดูกาล "ครบครันมั่นใจ  ปลอดภัยคุ้มค่า  ต้องมาตลาดไท"

มังคุดจากภาคตะวันออกมีจำหน่ายแล้วที่ตลาดไท

ต้อนรับมังคุดจากภาคตะวันออก(ระยอง  จันทบุรี  ตราด) สดใหม่จากสวนทั้งมังคุดมัน มังคุดลาย ที่โซนมังคุด อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล) ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง "ครบครันมั่นใจ  ปลอดภัยคุ้มค่า  ต้องมาตลาดไท"

สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.) จำนวน 30 ท่านเข้าศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ(ตลาดไท) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป และนำชมศูนย์ควบคุมกล้องCCTV. ตลาดผัก ลานผัก และตลาดผลไม้รวม

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 กองทุนอนุสรณ์ดร.ถนอม อังคณะวัฒนาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา  โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สำเภา ชูศรี และภริยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกตระกูลอังคณะวัฒนา คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ค้าชาวตลาดไท คณะกรรมการกองทุนฯ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญอุทิศส่วนกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป และการตั้งเต็นท์โรงทานอาหารโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบุศรีย์ อังคณะวัฒนา คุณประเสริฐ อังคณะวัฒนา  ผู้ค้า และคณะกรรมการกองทุนฯ สำหรับบุคคลทั่วไปในชุมชนตลาดไท

ตลาดไทร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 หอการจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ในโอากาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) บรรยายพิเศษก่อนเปิดการประชุมหัวข้อ"เศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี"  โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ทางตลาดไทได้ส่งผู้แทน(นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส)เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สถานทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย นำ Dr.Mono Mashaba,Director of Government Relations & Internationnal Market Development from Hortgro และคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท โดยมีมร.เกรแฮม แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลาดไทให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและนำชมตลาดต่างๆ

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ตลาดไทโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรีเพื่อเยี่ยมคารวะท่านเกษตรจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร ผลกระทบจากภัยแล้ง แนวโน้มการผลิตในระบบGAP และประชาสัมพันธ์ตลาดดอกไม้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนตลาดไทมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านเกษตรจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี 

ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตลาดไท ร่วมกับ กองพัฒนาและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และผู้ค้ามะพร้าวน้ำหอมตลาดไท จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 40 ราย ในหัวข้อการผลิตมะพร้วน้ำหอมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ระบบตลาดข้อตกลง การค้าผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย พาณิชย์จังหวัดราชบุรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้ข้อแนะนำด้านการผลิตแก่เกษตรกร ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายผ่านระบบสัญญาข้อตกลงของกองพัฒนาและบริหารระบบตลาดจำนวน 2 คู่สัญญา ได้แก่ละมุด และมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้ค้า และเกษตรกรคู่ค้าสามารถพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยให้มีปริมาณเข้าสู่ระบบตลาดเพิ่มมากขึ้น

ตลาดไทร่วมให้ความรู้โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ซื้อสมุนไพร  จัดโดยสำนักส่งเสริมและการจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมแอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการจัดสัมมนาดังกล่าวมีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมจำนวน ๔๐ คน สำหรับผู้แทนตลาดไท(นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส) ได้บรรยายในหัวข้อ "โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร" พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กับตลาดกลางสินค้าเกษตร

ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ผู้แทนตลาดไท นายภานุทัต เพ็ญสุภา ผู้จัดการฝ่ายการค้า ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2559 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) พร้อมด้วยภริยาในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ในโอกาสนี้ผู้แทนตลาดไทได้ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ในชุดผ้าไทยพร้อมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานี องค์กรสตรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีจำนวน 15,000 บาท โดยมีพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีเป็นผู้แทนจังหวัดปทุมธานีรับมอบ ภายหลังที่เสร็จสิ้นการเดินแบบในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ทุกท่าน  สำหรับงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2559 จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท

เมื่อวานนี้ (3 มีนาคม 2559) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกา และคณะเยี่ยมชมตลาดไท โดยมีนายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมตลาดต่างๆของตลาดไท

Thai - Japan wholesale market joint seminar 2016

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ตลาดไท ร่วมกับ Nomura และตลาดศรีเมือง จัดงานสัมมนา Thai - Japan wholesale market joint seminar 2016  ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท โดยได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด  และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารจากตลาดไท Nomura ตลาดศรีเมือง ผู้แทนภาครัฐ ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น และผู้ประกอบการจากประเทศไทย บริษัทค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ผู้ค้าผลไม้ ผู้ค้าอาหารทะเล ผู้ค้าตลาดดอกไม้ ตลาดไท เข้าร่วมการสัมมนากว่า 70 คน  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ ลักษณะเด่นและทิศทางการพัฒนาในอนาคตของตลาดค้าส่งของญี่ปุ่น  บริษัท CHUO GYORUI กับแนวโน้มตลาดค้าส่งสินค้าประมงในญี่ปุ่น  ทิศทางของตลาดขายส่งผักและผลไม้ของบริษัท โตเกียวเซย์กะ จำกัด  แนวโน้มตลาดค้าส่งไม้ดอกและไม้ประดับของญี่ปุ่น  การนำเสนอข้อมูลของสภาผู้ส่งออกสินค้าสดของโตเกียว  การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลไม้ ปลาทะเล และการสาธิตวัฒนธรรมการปรุงอาหารของประเทศญี่ปุ่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร) ให้เกียรติเปิดงาน BIZ CLUB  จังหวัดปทุมธานี แฟร์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับและนำรองผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีพบปะผู้ประกอบการสมาชิกBIZ CLUB จังหวัดปทุมธานี สำหรับงานBIZ CLUB จังหวัดปทุมธานี แฟร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตลาดไท มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมตัวและสร้างเครือข่ายเป็นพันธมิตรเพื่อจัดกิจกรรม อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่ให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง สร้างรูปแบบการค้าและการตลาดแนวใหม่ภายได้การบูรณาการร่วมกันของภาคเอกชน และภาครัฐ

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสดใหม่จากสวนที่ตลาดไท

ต้อนรับหน้าร้อนด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อีกหนึ่งผลไม้ไทยที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในหลายๆประเทศ สดใหม่จากสวน ส่งตรงถึงผู้บริโภคทุกวันที่โซนมะม่วง อาคารผลไม้ฤดูกาล และตลาดผลไม้รวม "ครบครันมั่นใจ  ปลอดภัยคุ้มค่า  ต้องมาตลาดไท"

ตลาดไทจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 39  “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท           โดยมีผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงาน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 ราย ทั้งนี้ได้โลหิตจำวน 137 ยูนิต สำหรับกิจกรรมชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2559   ทางตลาดไทขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้  ผู้สนับสนุนกิจกรรมได้แก่  โค้ก บริษัท ไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียล จำกัด และ กาแฟเขาช่อง “รสแท้กาแฟไทย”

เชิญเลือกซื้อข้าวสารนานาชนิดที่ตลาดข้าวสาร

ข้าวสารนานาชนิดจากแหล่งผลิตทั่วทุกภูมิภาค อาทิ ข้าวหอมนิล ข้าวมันปู  ข้าวหอมปทุม  ข้าวกล้องงอก  ข้าวหอมมะลิ  ข้าวก่ำ  ข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และอีกมากมายพร้อมให้ทุกท่านได้เลือกสรรที่ตลาดข้าวสาร ตลาดไท "ครบครันมั่นใจ  ปลอดภัยคุ้มค่า ต้องมาตลาดไท"

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเยี่ยมชมตลาดไท

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรประจำสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มร.อัลเซล วิลด์เนอร์ (Axel Widner) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดไท โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของตลาดไท