ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery

ข่าว:

ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง

สายวันนี้( 10 มกราคม 2561)  ผู้แทนตลาดไท นายธวัชชัยพิทักษ์ ธนางกูร  ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทยปี่พาทย์มอญและสากลสำหรับเยาวชนในพื้นที่แก่คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง  และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง  ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง

ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ชาวตลาดไทจัดกิจกรรม “สานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ ณ อาคารผลไม้ฤดูกาล ซอย 12 โดยคุณนายนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และชาวชุมชนตลาดไท กิจกรรมประกอบด้วย ถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ถวายแด่พระนิสิตจำนวน 29 รูป จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายแด่วัดบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทจัดอบรมการผลิตสับปะรดตามมาตรฐานGAP ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และแผงค้าลุงโอดสับปะรด จัดการอบรมการผลิตสับปะรดตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร(GAP) ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเข้าร่วมการอบรมกว่า 30 ราย 

ทั้งนี้สับปะรดบ้านคา เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น กลิ่นหอม เนื้อละเอียด หนานิ่ม มีตาผลค่อนข้างตื้น เมื่อปอกเปลือกแล้วตาผลจะติดออกไปกับเปลือก ส่วนใหญ่มีการปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมบึง อำเภอปากท่า อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน จัดอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและพื้นที่ราบสูง มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,250 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13 – 38 องศาเซลเซียส ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ความเป็นกรด – ด่างของดิน 4.5 – 5.5  ซึ่งจากสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ส่งผลให้การปลูกสับปะรดได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์มีความแต่งต่างจากสับปะรดแหล่งอื่น  ที่สำคัญสับปะรดบ้านคา ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) 

ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองร่วมนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหารแห้งจากโครงการ"รวมน้ำใจชาวตลาดไท ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้" ซึ่งเปิดรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหารแห้ง ยารักษาโรคจากผู้ค้า และชาวชุมชนตลาดไท ระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2560 เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้  ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมีผู้แทนจากกองทัพเรือเป็นผู้รับมอบ  ตลาดไทขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ร่วมกันบริจาคในกิจกรรมดังกล่าวทุกท่าน

โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ

ชาวตลาดไทรวมพลังสามัคคีในโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อชาวตลาดไทร่วมใจ" ด้วยการจัดเตรียมผลไม้ น้ำสมุนไพร ขนมปัง  ขนมไทย  น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยตั้งจุดบริการประชาชนภายในเต็นท์ด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2559  กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) และผู้ค้าตลาดไท  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตลาดไทจับมือผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP

ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง แผงค้ารวยยงค์ และแผงค้ารินรัก จัดอบรมการผลิตพืชตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ทางการเกษตร อำเภอปากช่อง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศสีดา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 50 ราย

ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง และหน่วยงานต่างๆภายในเขตเทศกาลเมืองท่าโขลงทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง โดยมีนายธัวชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงานตลาดไท ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ตลาดไทและผู้ค้าตลาดไทได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ชุดไทยธรรม จตุปัจจัย โดยมียอดปัจจัยทำบุญที่ถวายแด่วัดคลองสองในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๒๒๓.๕๐ บาท (หกหมื่นสองร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)  ตลาดไทขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน

ตลาดไทจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์เข้าพรรษาตลาดไท ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าตลาดไท และชาวชุมชนตลาดไทจัดกิจกรรมงานสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ขึ้น ณ ซอย๑๐ อาคารผลไม้ฤดูกาล โดยได้รับเกียรติจากคุณนายนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การหล่อเทียนพรรษา และถวายปัจจัยสมทบกองทุนถวายภัตตาหารพระนิสิตจำนวน ๑๐,๗๓๕ บาท โดยมีผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงานตลาดไทเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ตลาดไทขออนุโมทนาบุญไปยังผู้ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ผู้ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ผู้ร่วมสมทบทุนกองทุนภัตตาหารเพลแด่พระนิสิต และผู้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาทุกท่าน

ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559  ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ณ เมเจอร์ซีนีเฟล็กซ์ สาขารัชโยธิน โดยมีดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในโอกาสนี้คุณลักขณา นะวิโรจน์ กรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชน์ จำกัด(ตลาดไท) ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลหญิง สำหรับตลาดไทส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1 ทีม ภายใต้การน้ำทีมโดยคุณอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จากทีมที่เข้าร่วมกันแข่งขันทั้งหมดกว่า 50 ทีม

ตลาดไทร่วมจัดกิจกรรมชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 40

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2559) ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม"ชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 40" เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท โดยผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ผู้ค้าตลาดไท และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลกว่า 200 คน ซึ่งได้รับหน่วยโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 132 ยูนิต ทางตลาดไท และสภากาชาดไทยขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ทุกท่าน สำหรับการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่พุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมในครัั้งนี้ ได้แก่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์คอมเมอเชียล จำกัด (เครื่องดื่มโค้ก แฟนต้า สไปรท์ น้ำดื่มน้ำทิพย์) และบริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม1979 จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟเขาช่องรสแท้กาแฟไทย 

โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ”

ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าตลาดสดจัดโครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 20.00 – 24.00 น. ณ ตลาดสด ตลาดไท ภายใต้แนวความคิด“ผู้ค้าร่วมใจ ตลาดไทร่วมมือ สะอาดน่าซื้อ คือภารกิจร่วมกัน” โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ค้าตลาดสดร่วมกันทำความสะอาดแผงค้า พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาว ทั้งนี้ตลาดสดตลาดไทได้รับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาวติดต่อกันเป็นเวลากว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

ตลาดไทขอขอบคุณผู้ค้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยดี ทั้งนี้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาวเกิดขึ้นได้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน

ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตลาดไท ร่วมกับ กองพัฒนาและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และผู้ค้ามะพร้าวน้ำหอมตลาดไท จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 40 ราย ในหัวข้อการผลิตมะพร้วน้ำหอมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ระบบตลาดข้อตกลง การค้าผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย พาณิชย์จังหวัดราชบุรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้ข้อแนะนำด้านการผลิตแก่เกษตรกร ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายผ่านระบบสัญญาข้อตกลงของกองพัฒนาและบริหารระบบตลาดจำนวน 2 คู่สัญญา ได้แก่ละมุด และมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้ค้า และเกษตรกรคู่ค้าสามารถพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยให้มีปริมาณเข้าสู่ระบบตลาดเพิ่มมากขึ้น

ตลาดไทร่วมให้ความรู้โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ซื้อสมุนไพร  จัดโดยสำนักส่งเสริมและการจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมแอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการจัดสัมมนาดังกล่าวมีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมจำนวน ๔๐ คน สำหรับผู้แทนตลาดไท(นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส) ได้บรรยายในหัวข้อ "โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร" พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กับตลาดกลางสินค้าเกษตร

ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ผู้แทนตลาดไท นายภานุทัต เพ็ญสุภา ผู้จัดการฝ่ายการค้า ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2559 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) พร้อมด้วยภริยาในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ในโอกาสนี้ผู้แทนตลาดไทได้ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ในชุดผ้าไทยพร้อมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานี องค์กรสตรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีจำนวน 15,000 บาท โดยมีพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีเป็นผู้แทนจังหวัดปทุมธานีรับมอบ ภายหลังที่เสร็จสิ้นการเดินแบบในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ทุกท่าน  สำหรับงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2559 จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 39  “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท           โดยมีผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงาน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 ราย ทั้งนี้ได้โลหิตจำวน 137 ยูนิต สำหรับกิจกรรมชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2559   ทางตลาดไทขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้  ผู้สนับสนุนกิจกรรมได้แก่  โค้ก บริษัท ไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียล จำกัด และ กาแฟเขาช่อง “รสแท้กาแฟไทย”

ชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไท จัดกิจกรรมชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 38 “ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  โดยมีผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงานตลาดไท  และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตกว่า 250 ราย ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 174 ยูนิต ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท

ตลาดไทร่วมจัดซุ้มผลไม้ในงาน“มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูรในนามผู้บริหารตลาดไทนำผลไม้และจัดซุ้มผลไม้ร่วมงาน“มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ จังหวัดปทุมธานี” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ราชการจังหวัดปทุมธานี(นายพงศธร สัจจชลพันธ์) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายวินชัย อุยางกูร) และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดปทุมธานีที่เกษียณอายุราชการในปี 2557 ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลไม้รสเลิศของตลาดไทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อาทิ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงแก้วขมิ้น พุทราซุปเปอร์ และฝรั่งกิมจู ณ ห้องปทุมมาศ ศูนย์ประชุมและอบรมวิชาการ ศูนย์วิศวกรรมการเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ตลาดไทจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 37

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 37 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท โดยมีผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และผู้จิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 157 ยูนิต  ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนันกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ บจ.ไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียล และ กาแฟเขาช่อง

ตลาดไทร่วมจัดกิจกรรมเข้าพรรษาประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ซอย9 อาคารผลไม้ฤดูกาล โดยมีคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ และภรรยา พร้อมผู้บริหาร ท่านผู้ค้า และพนักงานตลาดไท ร่วมทำบุุญตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 29 รูป พร้อมร่วมหล่อเทียนพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โดยในเวลา 13.30 น.ผู้บริหาร และพนักงานได้เป็นตัวแทนผู้ค้าชาวตลาดไทนำเทียนจำนำพรรษา และจตุปัจจัย เครื่องไทยทานไปถวายแต่พระภิกษุ ณ วัดทวีการะอนันต์

ตลาดไทจัดกิจกรรมตลาดไทเพื่อเด็กไทย โครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ตลาดไทจัดกิจกรรมโครงการตลาดไทเพื่อเด็กไทย"โครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม จ.ปทุมธานี  โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 10 ทุน พร้อมมอบอุปกรณ์/วัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดนพรัตนาราม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบ.ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จก. และผู้ค้าตลาดไท

ตลาดไทจัดอบรมการผลิตตะไคร้-ข่าในระบบ GAP

วันนี้ (19 มิถุนายน 2558) ตลาดไท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด และผู้ประกอบการแผงค้าตะไคร้ จัดการอบรมการผลิตตะไคร้-ข่าในระบบGAP ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้-ข่าในพื้นที่อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย สร้างมูลค่าทางการตลาด และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าอบรมกว่า 50 ราย

ตลาดไทร่วมสนับสนุนเทศกาลผลไม้จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตลาดไทโดยนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดงาน"ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก ประจำปี 2558" ให้กับเกษตรกรที่ส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมประกวดโดยมีท่านเกษตรจังหวัดจันทบุรีให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ตลาดไทจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโครงการชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 36 “ใจอาสา บริจาค โลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ บริเวณศูนย์ มือถือและไอที. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ค้าชาวตลาดไท และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 คน และได้โลหิตทั้งสิ้น 130 ยูนิต

ตลาดไทสนับสนุนการจัดงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ตลาดไทร่วมสนับสนุนการจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2558 โดยนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโสเป็นผู้แทนตลาดไทมอบเงินสดจำนวน 20,000 บาท ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีรับมอบเงินดังกล่าว ณ บริเวณงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทจัดกิจกรรมตลาดไทเพื่อเด็กไทย”โครงการอาหารกลางวัน” ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ จ.ปทุมธานี โดยมีคุณทิพาภรณ์ โสภณพินิจกุล Financial and Adminstration Controller เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานตลาดไท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ประกอบด้วย

อ่านต่อ...