ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ราคา

ชื่อสินค้า หน่วยนับ วันที่ ราคา
1.01.01 กล้วยไม้ โจแดง กำ/Bundle 23/02/18 250.00
1.01.02 กล้วยไม้ ชมพู กำ/Bundle 23/02/18 200.00
1.01.03 กล้วยไม้ บอมแดง กำ/Bundle 23/02/18 250.00
1.01.04 กล้วยไม้ ม๊อก กำ/Bundle 11/02/18 40.00 - 50.00
1.01.05 กล้วยไม้ ไม้ขาว กำ/Bundle 23/02/18 200.00
1.01.06 กล้วยไม้ ไม้ย้อม กำ/Bundle 11/02/18 120.00
1.02.01 กุหลาบเชียงใหม่ (40 ซ.ม.) - กำ (10 ดอก) กำ/Bundle 21/06/15 120.00
1.02.02 กุหลาบเชียงใหม่ - F (50 ซ.ม.) - กำ (25 ดอก) กำ/Bundle 23/02/18 200.00 - 250.00
1.02.03 กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - กำ (10 ดอก) กำ/Bundle 12/02/18 250.00 - 300.00
1.02.04 กุหลาบเชียงใหม่ - B (70 ซ.ม.) - กำ (10 ดอก) กำ/Bundle 18/02/18 300.00
1.02.05 กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - กำ (10 ดอก) กำ/Bundle 18/02/18 350.00
1.02.06 กุหลาบ (ตาก) – เบอร์ใหญ่ - กำ (50 ดอก) กำ/Bundle 23/02/18 280.00 - 350.00
1.02.07 กุหลาบ (ตาก) – เบอร์กลาง - กำ (50 ดอก) กำ/Bundle 23/02/18 150.00 - 250.00
1.02.08 กุหลาบมอญ - (100 ดอก) ถุง/Bag 23/02/18 50.00 - 60.00
1.03.01 แกลดิโอลัส กำ/Bundle 19/08/16 60.00 - 70.00
1.04.01 คัตเตอร์ (เชียงใหม่) กำ/Bundle 23/02/18 70.00 - 80.00
1.05.01 คาร์เนชั่น กำ/Bundle 23/02/18 130.00 - 150.00
1.05.02 คาร์เนชั่นสเปร์ กำ/Bundle 23/02/18 150.00 - 160.00
1.06.01 จำปี - ร้อยละ ถุง/Bag 23/02/18 150.00
1.07.01 ซ่อนกลิ่น กำ/Bundle 23/02/18 60.00 - 70.00
1.08.01 เซ็กซี่พิงค์ กำ/Bundle 16/06/15 80.00
1.09.01 ดอกกระเจียว - กำ (10 ดอก) กำ/Bundle 15/09/17 40.00 - 50.00
1.10.01 ดอกเข้าพรรษา - กำ( 10 ช่อ ) กำ/Bundle 5/10/17 80.00
1.11.01 ดอกมะลิ ไทย ลิตร/Liter 23/02/18 200.00 - 250.00
1.11.02 ดอกมะลิ อินโดฯ ลิตร/Liter 15/02/18 300.00 - 350.00
1.12.01 ดอกอัมมรทัส กำ/Bundle 23/02/18 150.00
1.13.01 ดาวเรือง – เบอร์ใหญ่ - ร้อยละ ถุง/Bag 23/02/18 60.00
1.13.02 ดาวเรือง – เบอร์กลาง - ร้อยละ ถุง/Bag 23/02/18 50.00
1.13.03 ดาวเรือง – เบอร์เล็ก - ร้อยละ ถุง/Bag 23/02/18 30.00
1.13.04 ดาวเรือง – เบอร์จัมโบ้ - ร้อยละ ถุง/Bag 23/02/18 80.00 - 100.00
1.14.01 เตย - มัด 50 ต้น กำ/Bundle 23/02/18 50.00
1.15.01 บัว (ขาว-แดง) กำ/Bundle 23/02/18 20.00 - 30.00
1.16.01 บานไม่รู้โรย กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 80.00 - 100.00
1.17.01 เบญจมาศ กำ/Bundle 23/02/18 80.00 - 90.00
1.18.01 เบิร์ด ดอก/Flower 29/06/16 60.00
1.19.01 ใบกวนอิมเขียว - กำ (10 ใบ) กำ/Bundle 23/02/18 15.00 - 20.00
1.19.02 ใบซานาดู - กำ (10 ใบ) กำ/Bundle 23/02/18 25.00 - 50.00
1.19.03 ใบตองตานี - มัด (10 ก.ก.) กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 160.00
1.19.04 ใบทางหมาก - กำ (10 ทาง) กำ/Bundle 23/02/18 25.00 - 40.00
1.19.05 ใบโปร่งฟ้า - ร้อยละ กำ/Bundle 19/08/16 60.00 - 150.00
1.19.06 ใบพลูเขียว กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 80.00 - 550.00
1.19.07 ใบพลูจีบ - กำ (10 ใบ) กำ/Bundle 23/02/18 50.00 - 70.00
1.19.08 ใบเฟิร์นนาคราช กำ/Bundle 23/02/18 10.00 - 20.00
1.19.09 ใบยาง - ร้อยละ กำ/Bundle 23/02/18 50.00
1.19.10 ใบหมากผู้หมากเมีย - กำ (50 ใบ) กำ/Bundle 1/07/17 50.00
1.20.01 พวงมาลัย 23/02/18 5.00 - 100.00
1.21.01 มัม เชียงใหม่ กำ/Bundle 23/02/18 80.00 - 90.00
1.21.02 มัม มาเลย์ กำ/Bundle 23/02/18 160.00
1.22.01 เยียบีร่า ดอก/Flower 23/02/18 4.00 - 6.00
1.23.01 รักขาว ลิตร/Liter 23/02/18 80.00
1.24.01 ลิลลี่ขาว - กำ (5 ช่อ) กำ/Bundle 23/02/18 350.00 - 400.00
1.24.02 ลิลลี่ชมพู - กำ (5 ช่อ) กำ/Bundle 23/02/18 350.00 - 400.00
1.25.01 สตาร์ติส กำ/Bundle 23/02/18 170.00
1.26.01 สร้อยทอง กำ/Bundle 23/02/18 50.00 - 60.00
1.27.01 สวอนแพนท์ กำ/Bundle 23/02/18 120.00
1.28.01 หน้าวัว – L ดอก/Flower 23/02/18 17.00 - 18.00
1.28.02 หน้าวัว – M ดอก/Flower 15/02/18 14.00 - 15.00
1.28.03 หน้าวัว – S ดอก/Flower 23/02/18 10.00 - 12.00
1.29.01 ไลเซนทัส กำ/Bundle 23/02/18 250.00 - 280.00
1.30.01 บัททอน กำ/Bundle 2/01/18 50.00 - 70.00
10.01.01 ไก่บ้าน กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 120.00
10.02.01 ไก่ตัว กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 65.00
10.02.02 ไก่ผ่า กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 80.00 - 85.00
10.02.03 ขาไก่ กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 75.00 - 80.00
10.02.04 เครื่องใน กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 70.00 - 75.00
10.02.05 โครงไก่ กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 20.00 - 25.00
10.02.06 น่องไก่ กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 70.00 - 75.00
10.02.07 ปีกกลางไก่ กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 115.00 - 120.00
10.02.08 ปีกไก่เต็ม กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 75.00 - 80.00
10.02.09 ปีกบนไก่ กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 70.00 - 75.00
10.02.10 อกไก่ กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 70.00 - 75.00
10.03.01 ไข่ไก่ เบอร์ 0 ฟอง/Egg 23/02/18 3.33
10.03.02 ไข่ไก่ เบอร์ 1 ฟอง/Egg 23/02/18 2.83 - 3.00
10.03.03 ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฟอง/Egg 23/02/18 2.66 - 2.83
10.03.04 ไข่ไก่ เบอร์ 3 ฟอง/Egg 23/02/18 2.50 - 2.66
10.03.05 ไข่ไก่ เบอร์ 4 ฟอง/Egg 23/02/18 2.33 - 2.50
10.03.06 ไข่ไก่ เบอร์ 5 ฟอง/Egg 23/02/18 2.16
10.03.07 ไข่เค็ม ฟอง/Egg 23/02/18 5.00 - 6.00
10.03.08 ไข่ไก่ต้ม ฟอง/Egg 23/02/18 3.00 - 3.50
10.03.09 ไข่เป็ดต้ม ฟอง/Egg 23/02/18 4.00 - 4.50
10.03.10 ไข่นกกระทาดิบ - 100 ฟอง ฟอง/Egg 23/02/18 80.00 - 85.00
10.03.11 ไข่นกกระทาต้ม - 100 ฟอง ฟอง/Egg 23/02/18 95.00 - 105.00
10.03.12 ไข่เป็ด เบอร์ ใหญ่ ฟอง/Egg 23/02/18 4.00 - 4.33
10.03.13 ไข่เป็ด เบอร์ เล็ก ฟอง/Egg 23/02/18 3.00 - 3.16
10.03.14 ไข่เยี่ยวม้า ฟอง/Egg 23/02/18 6.00 - 7.00
10.04.01 ขอบกระด้ง(ขอบดำ) กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 220.00
10.04.02 ขอบกระด้ง(ขอบต้ม) กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 150.00
10.04.03 เครื่องในต้ม กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 130.00 - 140.00
10.04.05 น่องวัว กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 220.00
10.04.06 เนื้อก้อน กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 220.00 - 230.00
10.04.07 เนื้อแกง กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 210.00 - 220.00
10.04.08 เนื้อคอ กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 200.00 - 220.00
10.04.09 เนื้อชายโครง กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 200.00
10.04.10 เนื้อติดมัน กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 220.00 - 230.00
10.04.11 เนื้อปลีก กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 220.00
10.04.12 เนื้อหั่น กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 210.00 - 220.00
10.04.13 ริ้ว กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 210.00 - 220.00
10.04.14 เศษเนื้อ กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 130.00 - 150.00
10.04.15 สันใน กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 250.00 - 300.00
10.05.01 กระเพาะหมู กิโลกรัม/Kilogram 23/02/18 250.00 - 300.00
ตลาดสินค้า: ตลาดดอกไม้ ตลาดสินค้า: ตลาดส้ม ตลาดสินค้า: ตลาดผลไม้รวม ตลาดสินค้า: ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดสินค้า: ตลาดข้าวสาร ตลาดสินค้า: ตลาดแตงโม ตลาดสินค้า: ลานพืชไร่ ตลาดสินค้า: ตลาดผัก ตลาดสินค้า: ลานค้าผัก ตลาดสินค้า: ตลาดสด ตลาดสินค้า: ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสินค้า: เต้นท์อาหารทะเล ตลาดสินค้า: ตลาดของแห้ง