ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ราคา

ชื่อสินค้า หน่วยนับ วันที่ ราคา
10.05.02 ขาหมู กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 35.00 - 45.00
10.05.03 ซี่โครงหมู (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 81.00 - 120.00
10.05.04 ตับหมู กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 70.00 - 80.00
10.05.05 เนื้อก้อน (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 90.00 - 110.00
10.05.06 เนื้อแดง (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 80.00 - 95.00
10.05.07 เนื้อไหล่ (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 80.00 - 95.00
10.05.08 ม้าม กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 35.00 - 40.00
10.05.09 ลิ้นหมูสด กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 80.00
10.05.10 สะโพกหมู (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 90.00 - 110.00
10.05.11 สันนอก (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 93.00 - 110.00
10.05.12 สันใน (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 100.00 - 115.00
10.05.13 สามชั้น (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 101.00 - 110.00
10.05.14 ไส้ตันหมู กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 120.00 - 140.00
10.05.15 ไส้ใหญ่หมู กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 30.00 - 35.00
10.05.16 ไส้อ่อนหมู กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 120.00 - 125.00
10.05.17 หมูบด กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 50.00 - 100.00
10.05.18 หัวใจหมู กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 55.00 - 60.00
10.05.19 หัวหมู หัว/Head 17/02/18 200.00 - 220.00
10.05.20 มันหมู กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 30.00 - 45.00
10.06.01 ปลาทูนึ่ง เบอร์ใหญ่ แพ็ค/Pack 17/02/18 60.00 - 80.00
10.06.02 ปลาทูนึ่ง เบอร์กลาง แพ็ค/Pack 17/02/18 30.00 - 50.00
10.06.03 ปลาทูนึ่ง เบอร์เล็ก แพ็ค/Pack 17/02/18 8.00 - 20.00
10.07.01 เครื่องในเป็ด กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 75.00
10.07.02 เครื่องในเป็ดพะโล้ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 150.00
10.07.03 เป็ดพะโล้ ตัว/Whole Body 17/02/18 250.00 - 280.00
10.07.04 เป็ดสด(ตัว) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 95.00
10.07.05 เศษเนื้อแดงเป็ด กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 70.00
10.07.06 เศษมันเป็ด กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 50.00
10.07.07 เป็ดย่าง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 300.00
10.08.01 ไก่ต้ม ตัว/Whole Body 17/02/18 120.00 - 150.00
10.09.01 หัวหมูพะโล้ หัว/Head 17/02/18 350.00
10.10.01 ขนมจีน กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 20.00
10.11.01 บะหมี่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 22.00
10.12.01 ก๋วยเตี๋ยว เส้นเล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 25.00 - 27.00
10.13.01 ก๋วยเตี๋ยว เส้นใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 20.00
10.14.01 ลูกชิ้นปลา กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 50.00 - 70.00
10.14.02 ลูกชิ้นไก่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 48.00 - 55.00
10.14.03 ลูกชิ้นหมู กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 55.00 - 135.00
10.14.04 ลูกชิ้นเนื้อ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 55.00 - 200.00
10.15.01 ถั่วงอก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 21.00 - 22.00
10.16.01ปลาช่อนแดดเดียว กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 180.00
10.16.02 ปลาสลิดแดดเดียว กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 150.00 - 240.00
10.16.03 ปลาดุกแดดเดียว กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 110.00
10.16.04 ปลาสวายแดดเดียว กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 80.00
10.16.05 ปลากระบอกแดดเดียว กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 80.00
11.1.01 กบ – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 95.00 - 100.00
11.1.02 กบ – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 85.00 - 90.00
11.2.01 กุ้งขาว – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 240.00 - 250.00
11.2.02 กุ้งขาว – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 220.00 - 230.00
11.2.03 กุ้งขาว – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 190.00 - 200.00
11.3.01 ปลากดคัง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 180.00 - 230.00
11.3.02 ปลากดเหลือง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 75.00 - 100.00
11.3.03 ปลากระทิง กิโลกรัม/Kilogram 7/02/18 100.00 - 200.00
11.3.07 ปลากราย กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 80.00 - 100.00
11.3.08 ปลาแขยง – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 75.00
11.3.09 ปลาแขยง – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 55.00 - 70.00
11.3.10 ปลาค้าว – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 170.00 - 180.00
11.3.11 ปลาค้าว – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 130.00 - 150.00
11.3.12 ปลาค้าว กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 120.00
11.3.13 ปลาจาระเม็ด(น้ำจืด) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 35.00 - 40.00
11.3.14 ปลาจีน – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 38.00
11.3.15 ปลาจีน – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 35.00
11.3.16 ปลาจีน – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 25.00 - 30.00
11.3.17 ปลาฉลาด กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 85.00 - 100.00
11.3.18 ปลาช่อนนา – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 120.00 - 125.00
11.3.19 ปลาช่อนนา – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 100.00 - 110.00
11.3.20 ปลาช่อนนา – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 70.00 - 90.00
11.3.21 ปลาช่อนเลี้ยง (ใหญ่) – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 90.00 - 95.00
11.3.22 ปลาช่อนเลี้ยง(แปะซะ) กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 90.00 - 95.00
11.3.23 ปลาช่อนเลี้ยง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 60.00 - 75.00
11.3.24 ปลาดุกนา – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 105.00 - 110.00
11.3.25 ปลาดุกนา – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 100.00
11.3.26 ปลาดุกนา – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 90.00
11.3.27 ปลาดุกเลี้ยง – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 35.00 - 38.00
11.3.28 ปลาดุกเลี้ยง – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 38.00 - 40.00
11.3.29 ปลาดุกเลี้ยง – ย่าง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 38.00 - 40.00
11.3.30 ปลาแดง – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 350.00 - 370.00
11.3.31 ปลาแดง – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 260.00 - 280.00
11.3.32 ปลาแดง – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 160.00 - 200.00
11.3.33 ปลาตะเพียน – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 50.00 - 55.00
11.3.34 ปลาตะเพียน – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 40.00 - 45.00
11.3.35 ปลาตะเพียน กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 35.00 - 38.00
11.3.36 ปลาทับทิม – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 70.00 - 75.00
11.3.37 ปลาทับทิม – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 60.00 - 65.00
11.3.38 ปลาทับทิม – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 50.00 - 55.00
11.3.39 ปลานวลจันทร์ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 25.00 - 35.00
11.3.40 ปลานิล – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 50.00 - 55.00
11.3.41 ปลานิล – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 40.00 - 45.00
11.3.42 ปลานิล – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 30.00 - 38.00
11.3.43 ปลาเนื้ออ่อน – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 130.00 - 135.00
11.3.44 ปลาเนื้ออ่อน – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 120.00 - 125.00
11.3.45 ปลาเนื้ออ่อน – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 90.00 - 100.00
11.3.46 ปลาไน – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 35.00 - 45.00
11.3.47 ปลาบึก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 50.00 - 60.00
11.3.48 ปลาม้า กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 60.00 - 300.00
11.3.49 ปลายี่สก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 30.00 - 38.00
11.3.50 ปลารากกล้วย กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 140.00 - 150.00
11.3.50 ปลาแรด กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 80.00 - 90.00
11.3.52 ปลาสร้อย กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 50.00 - 60.00
11.3.53 ปลาสลิด กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 80.00 - 175.00
ตลาดสินค้า: ตลาดดอกไม้ ตลาดสินค้า: ตลาดส้ม ตลาดสินค้า: ตลาดผลไม้รวม ตลาดสินค้า: ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดสินค้า: ตลาดข้าวสาร ตลาดสินค้า: ตลาดแตงโม ตลาดสินค้า: ลานพืชไร่ ตลาดสินค้า: ตลาดผัก ตลาดสินค้า: ลานค้าผัก ตลาดสินค้า: ตลาดสด ตลาดสินค้า: ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสินค้า: เต้นท์อาหารทะเล ตลาดสินค้า: ตลาดของแห้ง