ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ราคา

ชื่อสินค้า หน่วยนับ วันที่ ราคา
4.35.02 มะม่วงเพชรบ้านลาด – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 23/05/17 7.00
4.35.03 มะม่วงเพชรบ้านลาด – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 7/12/17 16.00
4.36.01 มะม่วงฟ้าลั่นดิบ – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 11/02/18 20.00 - 23.00
4.36.02 มะม่วงฟ้าลั่นดิบ – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 11/02/18 18.00
4.36.03 มะม่วงฟ้าลั่นดิบ – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 11/02/18 13.00 - 15.00
4.37.01 มะม่วงมันเดือนเก้า – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 28/01/18 8.00
4.37.02 มะม่วงมันเดือนเก้า – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 17/01/18 13.00 - 15.00
4.37.03 มะม่วงมันเดือนเก้า – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/01/18 8.00
4.38.01 มะม่วงแรด – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 8/10/17 20.00
4.38.02 มะม่วงแรด – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 7/10/17 17.00
4.38.03 มะม่วงแรด – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 8/10/17 13.00
4.39.01 มะม่วงอกร่องดิบ – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 19/05/16 20.00
4.39.02 มะม่วงอกร่องดิบ – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 19/05/16 15.00
4.39.03 มะม่วงอกร่องดิบ – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 30/06/17 1.00
4.40.01 มะม่วงอกร่องสุก – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 11/07/17 23.00
4.40.02 มะม่วงอกร่องสุก – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 11/07/17 20.00
4.40.03 มะม่วงอกร่องสุก – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 11/07/17 10.00 - 13.00
4.41.01 มะยงชิด – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 9/02/18 240.00
4.42.02 มะยงชิด – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 8/02/18 180.00
4.42.03 มะยงชิด – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 9/02/18 180.00
4.43.01 มะละกอแขกดำ กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 18.00
4.44.03 มะละกอฮอลแลนด์ กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 18.00 - 32.00
4.45.01 มังคุดมัน – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 19/02/18 160.00
4.45.02 มังคุดมัน – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 19/02/18 120.00
4.45.03 มังคุดมัน – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 19/02/18 70.00
4.46.01 มังคุดลาย – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 19/02/18 80.00
4.46.02 มังคุดลาย – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 19/02/18 60.00
4.46.03 มังคุดลาย – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 19/02/18 35.00 - 45.00
4.47.01 ระกำเปรี้ยว – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 7/12/17 20.00
4.47.02 ระกำเปรี้ยว – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram
4.47.03 ระกำเปรี้ยว – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram
4.48.01 ระกำหวาน – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram
4.48.02 ระกำหวาน – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram
4.48.03 ระกำหวาน – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram
4.49.01 ลองกอง – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 31/01/18 90.00
4.49.02 ลองกอง – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 11/02/18 50.00
4.49.03 ลองกอง – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 17/02/18 35.00
4.50.01 ลองกองแห้ง(ตันหยงมัส) – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 12/11/17 20.00
4.50.02 ลองกองแห้ง(ตันหยงมัส) – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 2/08/17 28.00
4.50.03 ลองกองแห้ง(ตันหยงมัส) – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 2/08/17 13.00 - 18.00
4.51.01 ละมุดมาเลย์ – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 25/12/17 18.00
4.51.02 ละมุดมาเลย์ – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 25/12/17 15.00
4.51.03 ละมุดมาเลย์ – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 25/12/17 13.00
4.52.01 ละมุดหวานกรอบ – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 19/02/18 20.00
4.52.02 ละมุดหวานกรอบ – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 19/02/18 15.00
4.52.03 ละมุดหวานกรอบ – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 19/02/18 13.00
4.53.01 ละมุดหวานสุก – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 31/01/18 20.00
4.53.02 ละมุดหวานสุก – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 31/01/18 16.00 - 18.00
4.53.03 ละมุดหวานสุก – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 31/01/18 13.00 - 14.00
4.54.01 ละไม กิโลกรัม/Kilogram 17/12/16 12.00
4.55.01 ลางสาด – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram
4.55.02 ลางสาด – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram
4.55.03 ลางสาด – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram
4.56.01 ลำไยกระโหลก – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 26/12/17 45.00
4.56.02 ลำไยกระโหลก – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 26/12/17 35.00
4.56.03 ลำไยกระโหลก -เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 26/12/17 25.00
4.57.01 ลำไยอีดอ – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 8/02/18 35.00 - 40.00
4.57.02 ลำไยอีดอ – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 8/02/18 30.00
4.57.03 ลำไยอีดอ – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 8/02/18 20.00 - 25.00
4.58.01 ลิ้นจี่ค่อม – เบอร์ A กิโลกรัม/Kilogram 28/08/17 26.00
4.58.02 ลิ้นจี่ค่อม – เบอร์ AA กิโลกรัม/Kilogram 13/05/17 20.00
4.59.01 ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ – เบอร์ A กิโลกรัม/Kilogram 10/07/17 60.00
4.59.02 ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ - เบอร์ AA กิโลกรัม/Kilogram 10/07/17 35.00
4.60.01 ลิ้นจี่ฮงฮวย – เบอร์ A กิโลกรัม/Kilogram 18/06/17 20.00
4.60.02 ลิ้นจี่ฮงฮวย – เบอร์ AA กิโลกรัม/Kilogram 3/06/17 25.00 - 30.00
4.61.01 สตรอเบอรี่ – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 6/02/18 160.00
4.61.02 สตรอเบอรี่ – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 8/02/18 70.00 - 90.00
4.61.03 สตรอเบอรี่ – พันธุ์ 80 กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 50.00 - 120.00
4.61.03 สตรอเบอรี่ – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 16/02/18 50.00
4.62.01 ส้มโอขาวแตงกวา – เบอร์ใหญ่ ลูก/Fruit 19/02/18 70.00
4.62.02 ส้มโอขาวแตงกวา – เบอร์กลาง ลูก/Fruit 19/02/18 50.00
4.62.03 ส้มโอขาวแตงกวา – เบอร์เล็ก ลูก/Fruit 19/02/18 30.00
4.63.01 ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์ใหญ่ ลูก/Fruit 20/02/18 60.00 - 70.00
4.63.02 ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์กลาง ลูก/Fruit 20/02/18 50.00
4.63.03 ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์เล็ก ลูก/Fruit 20/02/18 25.00 - 30.00
4.64.01 ส้มโอขาวแป้น – เบอร์ใหญ่ ลูก/Fruit 11/10/17 30.00 - 35.00
4.64.02 ส้มโอขาวแป้น – เบอร์กลาง ลูก/Fruit 29/12/15 50.00
4.64.03 ส้มโอขาวแป้น – เบอร์เล็ก ลูก/Fruit 29/12/15 30.00
4.65.01 ส้มโอขาวพวง – เบอร์ใหญ่ ลูก/Fruit 6/01/18 35.00 - 40.00
4.65.02 ส้มโอขาวพวง – เบอร์กลาง ลูก/Fruit 6/01/18 30.00
4.65.03 ส้มโอขาวพวง – เบอร์เล็ก ลูก/Fruit 6/01/18 10.00
4.66.01 ส้มโอขาวใหญ่ – เบอร์ใหญ่ ลูก/Fruit 29/10/17 90.00
4.66.02 ส้มโอขาวใหญ่ – เบอร์กลาง ลูก/Fruit 29/10/17 60.00
4.66.03 ส้มโอขาวใหญ่ – เบอร์เล็ก ลูก/Fruit 29/10/17 40.00
4.67.01 ส้มโอทองดี – เบอร์ใหญ่ ลูก/Fruit 20/02/18 50.00
4.67.02 ส้มโอทองดี – เบอร์กลาง ลูก/Fruit 20/02/18 35.00
4.67.03 ส้มโอทองดี – เบอร์เล็ก ลูก/Fruit 20/02/18 20.00
4.68.01 สละ – ช่อ กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 55.00
4.68.02 สละ – ยอด กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 75.00
4.68.03 สละ – รวม กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 40.00
4.69.01 สับปะรดน้ำ(ศรีราชา) – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 15.00
4.69.02 สับปะรดน้ำ(ศรีราชา) – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 10.00
4.69.03 สับปะรดน้ำ(ศรีราชา) – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 8.00
4.70.01 สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์ใหญ่ ลูก/Fruit 20/02/18 24.00
4.70.02 สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์กลาง ลูก/Fruit 20/02/18 16.00
4.70.03 สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์เล็ก ลูก/Fruit 20/02/18 10.00
4.71.01 สับปะรดภูแล(ผลสด-ปอกเปลือก) กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 100.00
4.72.01.มะม่วงจินหวง กิโลกรัม/Kilogram 2/08/17 18.00 - 24.00
4.73.01ขนุนทองประเสริฐ กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 22.00
4.73.02.ขนุนมาเลย์ กิโลกรัม/Kilogram 20/02/18 20.00
ตลาดสินค้า: ตลาดดอกไม้ ตลาดสินค้า: ตลาดส้ม ตลาดสินค้า: ตลาดผลไม้รวม ตลาดสินค้า: ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดสินค้า: ตลาดข้าวสาร ตลาดสินค้า: ตลาดแตงโม ตลาดสินค้า: ลานพืชไร่ ตลาดสินค้า: ตลาดผัก ตลาดสินค้า: ลานค้าผัก ตลาดสินค้า: ตลาดสด ตลาดสินค้า: ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสินค้า: เต้นท์อาหารทะเล ตลาดสินค้า: ตลาดของแห้ง