ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ราคา

ชื่อสินค้า หน่วยนับ วันที่ ราคา
11.3.54 ปลาสวาย กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 22.00 - 25.00
11.3.55 ปลาหมอนา – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 90.00 - 95.00
11.3.56 ปลาหมอนา – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 70.00 - 80.00
11.3.57 ปลาหมอเลี้ยง – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 90.00 - 100.00
11.3.58 ปลาหมอเลี้ยง – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 75.00 - 85.00
11.3.59 ปลาหลด – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 140.00 - 165.00
11.3.60 ปลาหลด – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 120.00 - 135.00
11.3.61 ปลาไหล – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 220.00 - 250.00
11.3.62 ปลาไหล – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 300.00 - 320.00
11.4.01 หนังหมูป่า กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 120.00 - 150.00
11.5.01 หอยขม กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 30.00 - 35.00
11.6.01 นกกระทา กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 90.00 - 100.00
11.7.01 ปลาซิว กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 30.00 - 55.00
12.01.01 กั้ง กิโลกรัม/Kilogram 26/10/17 100.00
12.02.01 กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 450.00 - 600.00
12.02.02 กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 350.00 - 420.00
12.02.03 กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 240.00 - 300.00
12.02.04 กุ้งแชบ๊วย (เลี้ยง) – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 300.00 - 330.00
12.02.05 กุ้งแชบ๊วย (เลี้ยง) – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 220.00 - 290.00
12.02.06 กุ้งแชบ๊วย (เลี้ยง) – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 170.00 - 210.00
12.03.01 เนื้อปลากระพงสไลด์ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 100.00 - 120.00
12.03.02 ปลากระพงขาว กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 160.00 - 175.00
12.03.03 ปลากระพงแดง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 180.00 - 280.00
12.03.04 ปลาซาบะ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 80.00 - 90.00
12.03.05 ปลาทูทะเล กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 100.00
12.03.06 ปลาโอ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 80.00 - 90.00
12.04.01 ปลาหมึกกระดอง – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 250.00
12.04.02 ปลาหมึกกระดอง – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 225.00 - 240.00
12.04.03 ปลาหมึกกระดอง – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 185.00 - 200.00
12.04.04 ปลาหมึกกล้วย(ปอก) กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 250.00 - 285.00
12.04.05 ปลาหมึกกล้วย(ปอก) กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 200.00 - 220.00
12.04.06 ปลาหมึกกล้วย(ไม่ปอก) กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 250.00
12.04.07 ปลาหมึกกล้วย(ไม่ปอก) – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 10/01/18 200.00
12.04.08 ปลาหมึกกล้วย(ไม่ปอก)– เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 20/01/18 200.00
12.04.09 ปลาหมึกสาย – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 155.00
12.04.10 ปลาหมึกสาย – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 20/01/18 150.00
12.04.11 ปลาหมึกสาย – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 23/11/17 130.00
12.04.12 หนวดปลาหมึก – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 250.00 - 260.00
12.04.13 หนวดปลาหมึก – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 185.00 - 230.00
12.05.01 ปูทะเล – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 750.00 - 800.00
12.05.02 ปูทะเล – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 24/12/17 500.00
12.05.03 ปูทะเล – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 23/11/17 400.00
12.05.04 ปูม้าแดง – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 28/09/17 300.00
12.05.05 ปูม้าแดง – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 13/05/17 300.00 - 350.00
12.05.06 ปูม้าแดง – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 13/05/17 150.00 - 250.00
12.05.07 ปูม้า – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 450.00 - 700.00
12.05.08 ปูม้า – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 300.00 - 350.00
12.05.09 ปูม้า – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 200.00 - 250.00
12.05.10 ปูเสือ – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 22/10/17 350.00
12.05.11 ปูเสือ – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 16/05/17 300.00
12.05.12 ปูเสือ – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 9/05/17 180.00
12.05.13 ปูหิน – เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 20/02/16 280.00
12.05.14 ปูหิน – เบอร์กลาง กิโลกรัม/Kilogram 16/05/17 150.00
12.05.15 ปูหิน – เบอร์เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 6/11/16 180.00
12.06.01 หอยแครง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 110.00 - 175.00
12.06.02 หอยเชลล์ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 150.00
12.06.03 หอยตลับ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 65.00
12.06.04 หอยแมลงภู่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 35.00 - 75.00
12.06.05 หอยลาย กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 85.00
12.06.06 หอยหวาน กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 120.00 - 160.00
13.01.01 กระเพาะปลา ตาหวาน กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 320.00 - 360.00
13.01.02 กระเพาะปลา เต็ง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 580.00 - 820.00
13.01.03 กระเพาะปลา ใบไม้ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 250.00 - 280.00
13.01.04 กระเพาะปลา ผ่ากลาง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 370.00 - 400.00
13.01.05 กระเพาะปลา ม้วนเบา กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 290.00 - 300.00
13.01.06 กระเพาะปลา ม้วนหนัก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 340.00 - 360.00
13.01.07 กระเพาะปลา ไร้มัน(เหรียญเบา) กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 580.00 - 600.00
13.01.08 กระเพาะปลา ไร้มัน(เหรียญพิเศษ) กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 580.00 - 600.00
13.01.09 กระเพาะปลา อี้เซ็งเบา กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 2500.00
13.02.01   กะปิ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 70.00 - 90.00
13.03.01 กุ้งแก้วใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 750.00 - 870.00
13.04.01 กุ้งทรายแกะ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 600.00
13.05.01 กุ้งเนื้อแดง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 270.00 - 280.00
13.06.01 กุ้งฝอยขาว กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 80.00 - 90.00
13.06.02 กุ้งฝอยแดง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 80.00 - 90.00
13.06.03 กุ้งฝอยส้ม กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 80.00 - 90.00
13.07.01 เก๋ากี้ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 200.00 - 220.00
13.08.01 งาขาว กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 68.00 - 80.00
13.08.02 งาดำ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 105.00 - 120.00
13.09.01 ถั่วขาว กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 60.00 - 70.00
13.10.01 ถั่วเขียวเม็ด กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 50.00 - 55.00
13.11.01 ถั่วเคลือบอบงา กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 60.00 - 65.00
13.12.01 ถั่วดำ – ใหญ่ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 80.00 - 90.00
13.12.02 ถั่วดำ – เล็ก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 60.00 - 70.00
13.13.01 ถั่วแดง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 50.00 - 60.00
13.14.01 ถั่วสมุนไพร กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 90.00 - 95.00
13.15.01 ถั่วเหลือง – ซีก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 28.00 - 35.00
13.15.02 ถั่วเหลือง – เม็ด กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 26.00 - 30.00
13.16.01 ปลากดหัว กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 130.00
13.17.01 ปลากระตัก กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 210.00 - 220.00
13.18.01 ปลาวง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 320.00 - 380.00
13.19.01 ปลากระเบนหวาน กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 280.00 - 290.00
13.20.01 ปลาเกล็ดขาวกรอบ กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 230.00 - 240.00
13.21.01 ปลางา กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 160.00 - 180.00
13.22.01 ปลาจวดเค็ม กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 150.00 - 160.00
13.23.01 ปลาทูเค็ม (ใหญ่) กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 120.00 - 150.00
13.23.02 ปลาทูเค็ม (กลาง) กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 100.00 - 110.00
13.23.03 ปลาทูเค็ม (เล็ก) กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 80.00 - 90.00
13.24.01 ปลาทูแดง กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 130.00 - 140.00
13.25.01 ปลาแก้ว (บาง) กิโลกรัม/Kilogram 21/01/18 200.00 - 220.00
ตลาดสินค้า: ตลาดดอกไม้ ตลาดสินค้า: ตลาดส้ม ตลาดสินค้า: ตลาดผลไม้รวม ตลาดสินค้า: ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดสินค้า: ตลาดข้าวสาร ตลาดสินค้า: ตลาดแตงโม ตลาดสินค้า: ลานพืชไร่ ตลาดสินค้า: ตลาดผัก ตลาดสินค้า: ลานค้าผัก ตลาดสินค้า: ตลาดสด ตลาดสินค้า: ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสินค้า: เต้นท์อาหารทะเล ตลาดสินค้า: ตลาดของแห้ง