ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

http://talaadthai.com/images/uploads/mix_fruit_mkt_banana.JPG

ตลาดต่างๆ

ตลาดไทมีตลาดและพื้นที่ทำการค้า จำแนกตามประเภทสินค้าต่างๆกว่า 21 ตลาด จำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งอาหารสดและแปรรูป  ท่านสามารถดูรายละเอียดตลาดต่างๆและข้อมูลเบื้องต้นได้จาก แผนที่

เนื้อสัตว์และอาหารทะเล
ที่ตลาดไทมีพื้นที่การค้า 4 ตลาด สำหรับจำหน่ายสินค้าประเภทโปรตีน ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกทั้งแบบสดและแบบแช่แข็ง ที่มาจากแหล่งผลิตในประเทศและนำเข้า นอกนี้ยังมีอาหารทะเล เช่น ปลาทะเลชนิดต่างๆ กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก รวมไปถึงปลาน้ำจืด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก และปลาไหล เป็นต้น

ผลไม้
ลานผลไม้ฤดูกาลเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของตลาดไท จำหน่ายผลไม้ไทยนานาชนิดหมุนเวียนไปตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มะขามหวาน สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด ฯลฯ นอกจากนี้ตลาดไทยังเป็นที่ตั้งของตลาดส้มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดผลไม้รวมที่จำหน่ายผลไม้ไทยแลผลไม้นำเข้าตลอดปี รวมไปถึงตลาดแตงโม ที่จำหน่ายแตงโมจากทั่วประเทศตลอดปี และตลาดมะพร้าวที่จำหน่ายมะพร้าวแก่โดยเฉพาะ

ผัก
ตลาดไทมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทผัก 2 ตลาด จำหน่ายผักทุกชนิด โดยเฉพาะลานผักเป็นสถานที่ค้าส่งผักภายใต้โครงหลังคาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการค้าขายตลอด 24 ชม. ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกร ผู้รวบรวมผลิตผล นำรถเข้ามาจำหน่ายสินค้าได้โดยตรง และเชื่อมโยงกับอาคารผัก ซึ่งจำหน่าย พริก กระเทียม ฟักทอง มะนาว เป็นต้น พร้อม ผักเมืองหนาวและโซนผักคุณภาพ

ข้าวสารและพืชไร่
จำหน่ายข้าวสารและพืชไร่นานาชนิดจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ที่บริเวณตลาดข้าวสาร และตลาดพืชไร่ จำหน่าย ข้าวโพด เผือก มันเทศ ถั่ว และผลไม้เปลือกแข็ง จากทุกภาคของประเทศไทย

ต้นไม้และดอกไม้
บริเวณด้านหลังตลาดไทเป็นแหล่งจำหน่ายต้นไม้และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล พร้อมอุปกรณ์จัดสวนทุกชนิด ส่วนด้านหน้าเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้ พวงมาลัย และพวงหรีด ดอกไม้ประดิษฐ์ รวมทั้งอุปกรณ์ชุดบายศรีสำหรับที่ใช้ในพิธีทางศาสนา

อาหารแห้ง
ตลาดไทยังมีพื้นที่จำหน่ายอาหารแห้งต่างๆ จากทั่วประเทศ เช่น กุ้งแห้ง ปลาแห้ง ขนมหวาน ขนมปังฯลฯ นอกจากนี้ยังมีที่จำหน่ายอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แป้ง น้ำตาล และน้ำมันพืช แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร

สินค้าเบ็ดเตล็ด
นอกจากสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตรแล้ว ตลาดไทยังเป็นแหล่งจำหน่าย สินค้าอื่นๆ อาทิ  เสื้อผ้า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องแก้ว สัตว์เลี้ยง