ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

http://talaadthai.com/images/uploads/set_up_numbers_lower_banner.jpg

ตัวเลขสำคัญ

ข้อมูลที่สำคัญของตลาดไท

  • พื้นที่ – 450 ไร่ / 720,000 ตารางเมตร / 72 เฮคเตอร์ / 170 เอเคอร์ / 1080 mu
  • จำนวนผู้ค้า – 3,500 ราย
  • ปริมาณการค้าตลอดปี – 3.7 ล้านตัน
  • มูลค่าการซื้อขายปีละประมาณ – 180,000 ล้านบาท / 6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
  • ปริมาณรถที่หมุนเวียนภายในตลาดแต่ละวันประมาณ 30,000 คัน
  • จำนวนผู้ค้า ผู้ซื้อ และผู้ให้บริการในพื้นที่แต่ละวันประมาณ – 100,000 คน
  • จำนวนธนาคารที่ให้บริการในพื้นที่ – ธนาคารในประเทศ 9 แห่ง ธนาคารต่างประเทศ 2 แห่ง