ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

http://talaadthai.com/images/uploads/Web_den01.jpg
http://talaadthai.com/images/uploads/Web_den02.jpg
http://talaadthai.com/images/uploads/_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99_04.jpg
http://talaadthai.com/images/uploads/_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99_05.jpg

จุดเด่นของตลาดไท

ทำเลเป็นเลิศ

 • ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 40 กิโลเมตร บนถนนพหลโยธิน (กม. 42)
 • การเดินทางและการขนส่งสะดวกสบายจากกรุงเทพฯ ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ
 • ใช้เวลาเดินทางไปท่าอากาศยานดอนเมืองเพียง 15 นาที และ 45 นาทีสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ทำเลที่ตั้งเหมาะที่สุดสำหรับการเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และมณฑลยูนนานในประเทศจีน

 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

 • ตลาดไทเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานด้านสินค้าเกษตรของไทย
 • ตลาดไทมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
 • ตลาดไทเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือในภาคธุรกิจ โดยมีการอ้างอิงข้อมูลในด้านสถานการณ์สินค้าเกษตร และมีการนำเสนอข่าวสารด้านการค้าการลงทุนและการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
 • โดดเด่นในการพัฒนาธุรกิจ
 • มีปริมาณรถหมุนเวียน ในแต่ละวันกว่า  30,000 คัน
 • มีมูลค้าการซื้อขายกว่า180,000 ล้านบาทต่อปี
 • มีผู้ค้าและผู้ให้บริการ กว่า 3,400 ราย ในตลาดไท ทั้งเกษตรกร ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก พ่อค้าคนกลาง ธนาคารต่างๆ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และบริษัทขนส่ง
 • มีพื้นที่ 450 ไร่ หรือ 720,000 ตารางเมตร
 • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าเกษตรกรและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องปีละ 3.7 ล้านตัน

 

กิจกรรมหลากหลาย

 • นอกจากให้บริการจัดพื้นที่การค้าขายสินค้าเกษตรแล้ว ในตลาดไทยังมีธนาคารพาณิชย์ถึง 11แห่ง บริษัทโลจิสติกส์ บริษัทผู้นำเข้าและส่งออกอาหารสดนานาชนิด
 • แหล่งจ้างงานขนาดใหญ่
 • ตลาดไทมีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวม 560 คน
 • มีบุคลากรกว่า 6,000 คน ที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงสินค้า โดยผ่านสำนักงานผู้ให้บริการในพื้นที่

 

บริการพร้อมสรรพสำหรับทุกคน

 • มีธุรกิจด้านบริการกว่า 1,000 ประเภท ภายในตลาดไท
 • ในตลาดไทและพื้นที่ใกล้เคียง  มีร้านสะดวกซื้อ  ธนาคาร ร้านเสริมสวย ร้านขายยา โรงแรม ธุรกิจบรรจุหีบห่อ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์สือสาร ห้องเย็น ฯลฯ

ประตูสู่ประเทศไทย
ตลาดไทตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 40 กิโลเมตร บนถนนพหลโยธิน สามารถเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านทางยกระดับ ทางพิเศษระหว่างเมือง และเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคที่มีประชากรและผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประตูสู่สากล
ตลาดไทตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรและอาหารสด สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  AEC เชื่อมโยงประชากร 600 ล้านคนมารวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจเดียว โดยมียอดผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ประมาณ 2.5 ล้านล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ตลาดไทจึงอยู่ในเส้นทางสำคัญของการเชื่อมโยงไปสู่ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และตอนใต้ของประเทศจีน เชื่อมต่อไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ โดยทางเรือไปยังฟิลิปปินส์ บรูไน และอินโดนีเซีย

นอกจากนี้กรุงเทพฯ มีสนามบินนานาชาติถึง 2 แห่ง ที่ให้บริการแก่ผู้เดินทางและการขนส่งสินค้า ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ห่างจากตลาดไทเพียง 15 นาที และห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียง 45 นาที