ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

http://talaadthai.com/images/uploads/photo-gal-8.JPG

ประวัติความเป็นมา

จากพื้นที่ว่างเปล่ากว่า 450 ไร่ ได้รับการพัฒนาเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรสมบูรณ์แบบภายใต้ชื่อตลาดไท เริ่มทำการค้าขายในพ.ศ. 2538 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ  2540 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างตลาดกลางเพื่อให้ผู้ขายและผู้ซื้อได้เข้ามาทำการค้าขายสินค้าเกษตรกันโดยตรง ได้อย่างเสรี ด้วยราคาที่เป็นธรรม

ตลาดไทเริ่มต้นจากตลาดส้ม ตลาดผลไม้รวม ลานผลไม้ฤดูกาล ตลาดผัก และตลาดสด ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตลาดไทได้ขยายพื้นที่การค้าให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด โดยแบ่งประเภทสินค้าอย่างชัดเจนกว่า 20 ตลาด ส่งผลให้เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้