ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

http://talaadthai.com/images/uploads/SFB_2.png

แผนแม่บท

ตลาดไทมุ่งมั่นในการเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรด้านอาหารสดและผู้นำด้านซัพพลายเชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคณะกรรมการของ บริษัทไทยแอ็กโกรเอ็กซเชนจ์ จำกัดได้อนุมัติแผนพัฒนาเพื่อดำเนินการลงทุน กว่า 2.7 พันล้านบาท ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มอาคารพื้นที่การค้าให้ทันสมัย และปรับปรุงเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดไทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

อาคารผลไม้ฤดูกาล
ปัจจุบันตลาดไทกำลังก่อสร้างอาคารผลไม้ฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาคารนี้จะเปิดให้บริการประมาณเดือนเมษายน 2558 มีพื้นที่ใน อาคารกว่า50,000 ตารางเมตร สำหรับผู้ค้า500รายรองรับปริมาณการค้าผลไม้ วันละกว่า1,000ตันโดยอาคารจะมีฉนวนกันความร้อน มีการถ่ายเทอากาศที่ดี เพื่อให้อุณหภูมิภายในอาคารต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก นอกจากนี้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารจะติดตั้งด้วยหลอดไฟ LED มีการปรับปรุงลานจอดรถและท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งการวางแผนเส้นทางการจราจรในโครงการ เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ค้าสามารถเดินทาง เข้า-ออก ได้อย่างสะดวกสบาย