คณะกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการบริษัท

  นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

  ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารบริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทบริษัทโฮลดิ้ง (Holding company) ของตระกูลภัทรประสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตร อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ธุรกิจค้าปลีก อาทิ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์, ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ธุรกิจโรงแรม อาทิ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ, โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ธุรกิจการผลิต อาทิ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และธุรกิจการขนส่งทางน้ำ อาทิ ท่าจอดเรือยอร์ช เฮเว่น, ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและภูเก็ต

 • กรรมการบริษัท

  นางบุศรีย์ อังคณะวัฒนา

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2546

 • กรรมการบริษัท

  นายชัย ฉัตรศิริวิชัยกุล

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • กรรมการบริษัท

  นายสุรพงศ์ สุพรรณพงศ์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการ บริหาร บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด เป็นประธาน บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และกรรมการ บริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด

 • กรรมการบริษัท

  นางลักขณา นะวิโรจน์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ยังเป็นรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสเอฟเอสวีพี (FSEVP) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สยามพารากอนรีเทล จำกัด และเป็นที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรรมการบริษัท

  นายสมเจตน์ ทิณพงษ์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท Dawei Development เป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการบริษัท

  นายมรกต พิธรัตน์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นอกจากนี้ ยังเป็นรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมส่งเสริม, กรรมการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัมคม, รองประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารและแก้ไขปัญหาการทำนาเกลือทั้งระบบ, เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้วางระบบโครงการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการการจัดการห่วงโซ่ข้าวหอมมะลิ จ.ร้อยเอ็ด และยกระดับรายได้ชาวนาอย่างยั่งยืน จ.นครสวรรค์
  รวมทั้งเป็นอนุกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างเป็นระบบ

 • กรรมการบริษัท

  นายอิซเซ็ท ฮาซัน บาซาร์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เป็นผู้มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยในด้านกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการของ Bangkok Public Relations Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นนำของประเทศไทย มีประสบการณ์ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี โดยเป็นที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำระดับโลกในหลากหลายบริษัท

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร & กรรมการ

  นายเกรแฮม แซนด์เดอร์ส

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเเละกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) เคยดำรงตำแหน่ง Regional Director Asia, Swire Cold Storage และ Chief Representative, John Swire & Sons Vietnam กลุ่มธุรกิจ Swire ในประเทศเวียดนาม มีประสบการณ์การทำงานกับ Swire Group มากว่า 26 ปี ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย เคยดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ในประเทศเวียดนาม และประเทศศรีลังกา