วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 • มุ่งสู่การเป็น
  ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร
  ครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน

พันธกิจ

 • อำนวยความสะดวก
  ด้วยบริการมาตรฐานระดับโลก
  ให้ลูกค้าประกอบกิจการ
  อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • บุคลากร