งานสัมมนา “ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกได้อย่างไร“

Post Date:: 31st January 2018

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาหัวข้อไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกได้อย่างไร” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษก่อนการสัมมนา หลังจากนั้นผู้แทนตลาดไท นายโอฬาร พิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และที่ปรึกษาบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ขึ้นเวทีร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากร พร้อมกันนี้อาจารย์เปรม ณ สงขลา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 300 คน ณ ศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Other news

สนง.ปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ค้าตลาดไท

สำนักงานปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค […]

กรมประมงและตลาดไท หารือร่วมกันในการสร้างสุขอนามัยตลาดอาหารทะเล

ผอ. สุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง […]