ผู้ค้าผักตลาดไทลงนามตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร

Post Date:: 12th January 2018

ผู้ค้าผักตลาดไท แผงพี่มานะน้องออย ผู้ค้าแผงสมชายข่าตะไคร้ แผงเจ๊แดงข่าตะไคร้ และเกษตรกรผู้ผลิตตะไคร้ ข่า ใบเตย ใบมะกรูด จำนวน 4 คู่สัญญา ลงนามตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบเตย โดยมีผู้แทนตลาดไท ท่านพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศระบบตลาด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดพันธสัญญา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ห้องประขุมเทศบาลตำบลรำมะสัก จังหวัดอ่างทอง

Other news

สนง.ปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ค้าตลาดไท

สำนักงานปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค […]

กรมประมงและตลาดไท หารือร่วมกันในการสร้างสุขอนามัยตลาดอาหารทะเล

ผอ. สุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง […]