พาณิชย์ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” ร่วมกับ ตลาดไท ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และผู้ส่งออก เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร

Post Date:: 25th April 2018

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กับ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก” ซึ่งให้ความสำคัญ กับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยความร่วมมือกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ นับเป็นสัญาณที่ดี โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมืออย่างดีเสมอมาจากห้างค้าปลีกชั้นนำของประเทศ ได้แก่ Tops Market, The Mall, Big C, Tesco Lotus, Makro รวมถึงผู้ส่งออกผลไม้ บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด และตลาดไท ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร อีกทั้งเกษตรกรจะได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และการวางแผนการเพาะปลูก เป็นการประสานประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ในการใช้นโยบาย “การตลาดนำการผลิต” และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ที่มา แฟนเพจประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน

Other news

สนง.ปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ค้าตลาดไท

สำนักงานปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค […]

กรมประมงและตลาดไท หารือร่วมกันในการสร้างสุขอนามัยตลาดอาหารทะเล

ผอ. สุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง […]