ตลาดไทร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและของดีจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561

Post Date:: 25th April 2018

ผู้แทนตลาดไทและผู้ค้าตลาดไทร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและของดีจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ตลาดไทยสู่ตลาดโลก” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยแนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชนร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสลากกาชาด ร่วมสนุกกับมัจฉากาชาด การบริจาคโลหิตและอวัยวะ การแสดงศักยภาพของตลาดกลางสินค้าเกษตร อาทิ ตลาดไท การจำหน่ายสิน้า OTOP สินค้าแปรรูปต่างๆ และกิจกรรมอีกมากมาย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

Other news

สนง.ปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ค้าตลาดไท

สำนักงานปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค […]

กรมประมงและตลาดไท หารือร่วมกันในการสร้างสุขอนามัยตลาดอาหารทะเล

ผอ. สุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง […]