ตลาดไทอบรม “อาหารปลอดภัย” ให้กับผู้ค้าอาหารภายในพื้นที่

Post Date:: 8th July 2019

ตลาดไทได้รับเกียรติจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี จัดอบรม “อาหารปลอดภัย” ให้กับผู้ค้าอาหาร หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ในพื้นที่ตลาดไท รวมถึงเจ้าหน้าที่ตลาดไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ค้าอาหารปรุงสุกและอาหารปลอดภัย ตระหนักเรื่องความสะอาด สุขอนามัย เรียนรู้ระเบียบข้อกฎหมาย วิธีปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยในการปรุงและจำหน่าย รวมถึงสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง โดยคุณสามารถ อับนาค หัวหน้างานสุขาภิบาลสถานประกอบการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตการดูแลอุปกรณ์การปรุงและการรับประทานอาหารเพื่อมาตรฐานปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท

ลูกค้าตลาดไทมั่นใจได้เลยนะคะว่า นอกจากอาหารอร่อยแล้ว ผู้ค้าอาหารหาบเร่ แผงลอย รถเข็น ของเรายังมีความสะอาด ปลอดภัยมีมาตรฐาน และถูกสุขอนามัยอย่างแน่นอนค่ะ