ตลาดไทร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ พร้อมลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

Post Date:: 28th December 2020
ตลาดไทร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับภาค ครั้งที่ 2 โดยได้นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงการค้ามังคุดกับตลาดไทผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เป็นคู่ค้ากับแผงค้า เป็นผู้ค้าแผงค้า เป็นผู้ค้ารถหมุนเวียน เป็นผู้ค้าผลไม้ร่วมใจ ผลไม้ปลอดภัย ในตลาดไท พร้อมแนะนำช่องทางการติดต่อประสานงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนมาตรฐานมังคุดที่ตลาดมีความต้องการและช่วงเวลาทำการค้าที่เหมาะสม
รวมทั้งสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ซึ่งตลาดไทมุ่งเน้นการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย และยินดีช่วยกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเข้ามาจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์และช่วยสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
พร้อมกับลงพื้นที่พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

Other news

ตลาดไท: โครงการตลาดไท ซีเล็ค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัยตำบลบ้านใหม่

พี่จารุณี นุชมี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี […]

พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซื้ออาหารทะเล ที่ตลาดอาหารทะเล และตลาดสด โซนอาหารทะเล ในตลาดไท มั่นใจ ปลอดภัย มีใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า ชัวร์!

ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานตลาดไท ร่วมเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในอาหารทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มีการติดป้ายแหล่งที่มาของสินค้าอาหารทะเล ติดใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า […]

ตลาดไทปลอดภัยไร้โควิด-19 ผลการตรวจผู้ค้า-แรงงานต่างด้าว ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าตลาดไทและแรงงานต่างชาติในตลาดอาหารทะเล ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสด (โซนอาหารทะเลและปลาน้ำจืด) […]