ตลาดไทขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเกษตรกร “แปลงไผ่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา” โครงการตลาดไท ซีเล็ค ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศ ประจำปี 2563

Post Date:: 28th December 2020
ตลาดไทขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเกษตรกร “แปลงไผ่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย โครงการตลาดไท ซีเล็ค ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ซึ่งกลุ่มแปลงไผ่อำเภอท่าตะเกียบได้นำเสนอถึงกระบวนการดำเนินงานและบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นเพาะปลูก ตลอดจนการนำสินค้าปลอดภัย GAP มาจำหน่ายที่ตลาดไท
ตัวอย่างความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรผักร่วมใจ ผักปลอดภัย โครงการตลาดไท ซีเล็ค ลูกค้าตลาดไทมั่นใจในคุณภาพสินค้าปลอดภัย GAP ได้เลยค่ะ

Other news

ตลาดไท: โครงการตลาดไท ซีเล็ค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัยตำบลบ้านใหม่

พี่จารุณี นุชมี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี […]

พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซื้ออาหารทะเล ที่ตลาดอาหารทะเล และตลาดสด โซนอาหารทะเล ในตลาดไท มั่นใจ ปลอดภัย มีใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า ชัวร์!

ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานตลาดไท ร่วมเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในอาหารทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มีการติดป้ายแหล่งที่มาของสินค้าอาหารทะเล ติดใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า […]

ตลาดไทปลอดภัยไร้โควิด-19 ผลการตรวจผู้ค้า-แรงงานต่างด้าว ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าตลาดไทและแรงงานต่างชาติในตลาดอาหารทะเล ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสด (โซนอาหารทะเลและปลาน้ำจืด) […]