ตลาดไทอบรม “อาหารปลอดภัยและ Primary GMP” ให้กับผู้ค้าตลาดไท

Post Date:: 28th December 2020
ตลาดไทจัดกิจกรรมอบรมอาหารปลอดภัยและหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นเพื่อใช้บังคับกับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย (Primary GMP) ให้กับผู้ค้าที่จำหน่ายผักและผลไม้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท
โดยมีนางสาววรรณวิสา ฮับหลี นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ จากสำนักงานอาหารและยา เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ค้า ในการปฏิบัติที่ดีของสถานที่จำหน่ายตลอดจนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคของตลาดไท ว่านอกจากการสุ่มตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหารอยู่เป็นประจำแล้ว ตลาดไทยังส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของสถานที่จำหน่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการจำหน่ายอีกด้วย

Other news

ตลาดไท: โครงการตลาดไท ซีเล็ค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัยตำบลบ้านใหม่

พี่จารุณี นุชมี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี […]

พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซื้ออาหารทะเล ที่ตลาดอาหารทะเล และตลาดสด โซนอาหารทะเล ในตลาดไท มั่นใจ ปลอดภัย มีใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า ชัวร์!

ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานตลาดไท ร่วมเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในอาหารทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มีการติดป้ายแหล่งที่มาของสินค้าอาหารทะเล ติดใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า […]

ตลาดไทปลอดภัยไร้โควิด-19 ผลการตรวจผู้ค้า-แรงงานต่างด้าว ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าตลาดไทและแรงงานต่างชาติในตลาดอาหารทะเล ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสด (โซนอาหารทะเลและปลาน้ำจืด) […]