ตลาดไทอบรม “อาหารปลอดภัยและ Primary GMP” ให้กับผู้ค้าตลาดไท

Post Date:: 28th December 2020
ตลาดไทจัดกิจกรรมอบรมอาหารปลอดภัยและหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นเพื่อใช้บังคับกับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย (Primary GMP) ให้กับผู้ค้าที่จำหน่ายผักและผลไม้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท
โดยมีนางสาววรรณวิสา ฮับหลี นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ จากสำนักงานอาหารและยา เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ค้า ในการปฏิบัติที่ดีของสถานที่จำหน่ายตลอดจนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคของตลาดไท ว่านอกจากการสุ่มตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหารอยู่เป็นประจำแล้ว ตลาดไทยังส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของสถานที่จำหน่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการจำหน่ายอีกด้วย

Other news

ตลาดไท ผนึกกำลังเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมจากทุกภูมิภาค จัด “เทศกาลอินทผลัม” ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ เปิดพื้นที่กระจายผลผลิตออกสู่ตลาดรวมกว่า 1,500 ตัน

ตลาดไท ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ร่วมส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกและผู้จำหน่ายอินทผลัม เปิดพื้นที่กว่า 2,500 […]

ตลาดไท ร่วมเวทีเสวนากับ USDA ในงาน ASIA FRUIT LOGISTICA 2022

ตลาดไท ร่วมเวทีเสวนากับ USDA ในงาน ASIA […]