กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ให้ความรู้การตรวจสอบตาชั่ง ณ ตลาดไท

Post Date:: 28th December 2020
เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการตรวจตาชั่งอย่างถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ตลาดไท เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัด (อส.ชว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ตลาดนำไปช่วยตรวจสอบดูแล และสนับสนุนให้ผู้ค้าใช้ตาชั่งที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์โครงการจำหน่ายสินค้าเต็มน้ำหนัก
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานชั่งตวงวัดและเจ้าหน้าที่ตลาดไทลงพื้นที่ตรวจตาชั่งจริง และให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับตาชั่งให้กับผู้ค้า ณ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท
ปัจจุบันตลาดไทจะมีบริการตาชั่งกลาง 15 จุดทั่วตลาดไท และได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในด้านนี้มาให้ความรู้กับผู้ค้าเพื่อพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าเต็มน้ำหนักเพื่อผู้บริโภคมั่นใจในร้านค้าของตลาดไท

Other news

ตลาดไท: โครงการตลาดไท ซีเล็ค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัยตำบลบ้านใหม่

พี่จารุณี นุชมี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี […]

พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซื้ออาหารทะเล ที่ตลาดอาหารทะเล และตลาดสด โซนอาหารทะเล ในตลาดไท มั่นใจ ปลอดภัย มีใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า ชัวร์!

ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานตลาดไท ร่วมเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในอาหารทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มีการติดป้ายแหล่งที่มาของสินค้าอาหารทะเล ติดใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า […]

ตลาดไทปลอดภัยไร้โควิด-19 ผลการตรวจผู้ค้า-แรงงานต่างด้าว ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าตลาดไทและแรงงานต่างชาติในตลาดอาหารทะเล ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสด (โซนอาหารทะเลและปลาน้ำจืด) […]