ตลาดพืชไร่

แนะนำตลาด

ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อพืชไร่ได้นานาชนิดจากตลาดนี้ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด เผือก มันเทศ ถั่ว และผลไม้เปลือกแข็งจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งตลาดพืชไร่ในตลาดไทมีขนาดพื้นที่ถึง 6,400 ตารางเมตร

เวลาทำการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  •  เปิดบริการทุกวัน เวลา 05.00 – 20.00 น.
  •  จุดขนถ่ายสินค้า
  •  ลานจอดรถ
  •  ห้องน้ำ

แผนผัง

ตำแหน่งของตลาด