แนะนำตลาด

ตลาดส้มมีขนาดพื้นที่ 12,800 ตารางเมตร ทำให้ตลาดไทสามารถรองรับผลผลิตส้มไทยทุกสายพันธุ์ ซึ่งมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยส้มที่เข้ามาจำหน่ายในตลาดจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ส้มเหนือ ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มสายน้ำผึ้ง และส้มไทยอีกหลากหลายสายพันธุ์ และนอกจากส้มแล้ว ลูกค้ายังสามารถซื้อกล้วยหอมทั้ง ดิบ ห่าม และสุกได้จากตลาดนี้อีกด้วย

เวลาทำการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  •  เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  •  จุดขนถ่ายสินค้า
  •  ลานจอดรถ
  •  ห้องน้ำ

แผนผัง

ตำแหน่งของตลาด