แนะนำตลาด

ตลาดส้มมีขนาดพื้นที่ 12,800 ตารางเมตร ทำให้ตลาดไทสามารถรองรับผลผลิตส้มไทยทุกสายพันธุ์ ซึ่งมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยส้มที่เข้ามาจำหน่ายในตลาดจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ส้มสุโขทัยและส้มสีทอง (ส้มเหนือ) ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มสายน้ำผึ้ง และส้มไทยอีกหลากหลายสายพันธุ์ 

เวลาทำการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  •  เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  •  จุดขนถ่ายสินค้า
  •  ลานจอดรถ
  •  ห้องน้ำ

แผนผัง

ตำแหน่งของตลาด