แนะนำตลาด

จำหน่ายผักทุกชนิด และเกษตรกรสามารถนำรถเข้ามาจำหน่ายสินค้าได้โดยตรง ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ผู้รวบรวมผลิตผล และผู้ซื้อ ให้มาซื้อขายผักนานาชนิดได้ที่นี่ และลานผักยังเชื่อมโยงกับอาคารผักเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาซื้อสินค้า

เวลาทำการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  •   เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  •   ศูนย์บริการลูกค้า เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  •   จุดขนถ่ายสินค้า
  •   ลานจอดรถ
  •   ห้องน้ำ

แผนผัง

ตำแหน่งของตลาด