แนะนำตลาด

แตงโมเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตสม่ำเสมอ เกษตรกรเพาะปลูกกันตลอดทั้งปี จึงทำให้ราคาไม่แพง หาซื้อกินได้ง่าย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะร้านอาหาร และโรงแรม ตลาดไทจึงจัดสรรพื้นที่สำหรับตลาดแตงโมจากหลากหลายสายพันธุ์ของไทยไว้ถึง 10,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาทุกวัน

เวลาทำการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  •  เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  •  จุดขนถ่ายสินค้า
  •  ลานจอดรถ
  •  ห้องน้ำ

แผนผัง

ตำแหน่งของตลาด