ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนา “ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกได้อย่างไร“

โพสต์เมื่อ: 31 มกราคม 2018

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาหัวข้อไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกได้อย่างไร” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษก่อนการสัมมนา หลังจากนั้นผู้แทนตลาดไท นายโอฬาร พิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และที่ปรึกษาบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ขึ้นเวทีร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากร พร้อมกันนี้อาจารย์เปรม ณ สงขลา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 300 คน ณ ศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือตลาดไท ขยายตลาดผักผลไม้คุณภาพภายใต้โครงการ “ผักปลอดภัย ผักร่วมใจ” ยกระดับสินค้าเกษตร จีเอพี/เกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน […]