ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง

โพสต์เมื่อ: 11 มกราคม 2018

นายธวัชชัยพิทักษ์ ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) พร้อมคณะ มอบงบประมาณจำนวน 450,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทยปี่พาทย์มอญและสากลสำหรับเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยมีรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจากเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ร่วมรับมอบ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้