ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดไทร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและของดีจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ: 25 เมษายน 2018

ผู้แทนตลาดไทและผู้ค้าตลาดไทร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและของดีจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ตลาดไทยสู่ตลาดโลก” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยแนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชนร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสลากกาชาด ร่วมสนุกกับมัจฉากาชาด การบริจาคโลหิตและอวัยวะ การแสดงศักยภาพของตลาดกลางสินค้าเกษตร อาทิ ตลาดไท การจำหน่ายสิน้า OTOP สินค้าแปรรูปต่างๆ และกิจกรรมอีกมากมาย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือตลาดไท ขยายตลาดผักผลไม้คุณภาพภายใต้โครงการ “ผักปลอดภัย ผักร่วมใจ” ยกระดับสินค้าเกษตร จีเอพี/เกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน […]