ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดไทชูโครงการ “ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ร่วมอภิปรายในการสัมมนาหัวข้อ โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โพสต์เมื่อ: 25 ธันวาคม 2018

นายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมอภิปรายในการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 หัวข้อ “โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน” โดยนำโครงการ “ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ที่สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกสินค้าคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้จากคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 7 ท่านร่วมอภิปราย และนักวิชาการ ผู้แทนภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร สถาบันการศึกษา ผู้แทนเกษตรกร รวมถึงสื่อมวลชนถึง 500 ท่านร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือตลาดไท ขยายตลาดผักผลไม้คุณภาพภายใต้โครงการ “ผักปลอดภัย ผักร่วมใจ” ยกระดับสินค้าเกษตร จีเอพี/เกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน […]

ตลาดไท ร่วมมือ มธ. ชูงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหนุนสินค้าเกษตร

“ตลาดไท” มีพื้นที่ 542 ไร่ บนถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง […]