ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดไทชูโครงการ “ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ร่วมอภิปรายในการสัมมนาหัวข้อ โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โพสต์เมื่อ: 25 ธันวาคม 2018

นายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมอภิปรายในการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 หัวข้อ “โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน” โดยนำโครงการ “ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ที่สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกสินค้าคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้จากคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 7 ท่านร่วมอภิปราย และนักวิชาการ ผู้แทนภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร สถาบันการศึกษา ผู้แทนเกษตรกร รวมถึงสื่อมวลชนถึง 500 ท่านร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

สนง.ปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ค้าตลาดไท

สำนักงานปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค […]

กรมประมงและตลาดไท หารือร่วมกันในการสร้างสุขอนามัยตลาดอาหารทะเล

ผอ. สุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง […]