ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดไทลงพื้นที่ จ.ชุมพร หารือแนวทางจัดการผลไม้ตามฤดูกาล

โพสต์เมื่อ: 8 กรกฎาคม 2019

ตลาดไทเข้าพบท่านเกษตรจังหวัดชุมพร นายไพสิฐ เกตุสถิต และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต นางประเทือง สุขปัน เพื่อหารือและเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง พร้อมแนวทางบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีโอกาสได้พูดคุยกับเกษตรกรทุเรียน คุณดำรงศักดิ์ สินศักดิ์ เพื่อสอบถามข้อมูลการจัดการสวนทุเรียน และเยี่ยมชมบรรยากาศการปลูกทุเรียนทั้งในและนอกฤดูกาล ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

นอกจากนี้ยังได้เข้าพบผู้บริหารตลาดมรกตและผู้ค้าภายในตลาด เพื่อดูบรรยากาศการค้าตลาดกลางผักและผลไม้ภายในตลาดมรกต พร้อมทั้งพูดคุยสถานการณ์ทุเรียนและเยี่ยมชมจุดรับซื้อทุเรียน

ตลาดไทขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นอย่างดี