ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมประมงและตลาดไท หารือร่วมกันในการสร้างสุขอนามัยตลาดอาหารทะเล

โพสต์เมื่อ: 17 มิถุนายน 2020

ผอ. สุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง และคณะ ได้หารือร่วมกับตลาดไทในการสร้างสุขอนามัยของตลาดอาหารทะเล

โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารใหม่ตลาดอาหารทะเล ตลาดไท เพื่อประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของตลาดอาหารทะเล ให้ได้ตามมาตรฐานตลาดสัตว์น้ำของกรมประมง