ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.ปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ค้าตลาดไท

โพสต์เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2020

สำนักงานปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ อบรมหลักสูตรโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ค้าตลาดไทที่จำหน่ายเนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว และไข่ จำนวน 55 ท่าน ณ อาคารอเนกประสงค์

โดยมีร้านค้าที่ผ่านการรับรอง และได้รับใบรับรองปศุสัตว์ OK คือ ร้านเบทาโกรช็อป สาขาตลาดไท (ไก่) และร้านเบทาโกรช็อป สาขาตลาดไท (หมู) หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่บรรยายความรู้กับผู้ค้าให้ตระหนักถึงอันตรายจากการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ถูกสุขอนามัย แนะนำสุขลักษณะที่ดีของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเลือกซื้อและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย และข้อมูลโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อให้ได้ใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์