ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดไทอบรม “อาหารปลอดภัยและ Primary GMP” ให้กับผู้ค้าตลาดไท

โพสต์เมื่อ: 28 ธันวาคม 2020
ตลาดไทจัดกิจกรรมอบรมอาหารปลอดภัยและหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นเพื่อใช้บังคับกับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย (Primary GMP) ให้กับผู้ค้าที่จำหน่ายผักและผลไม้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท
โดยมีนางสาววรรณวิสา ฮับหลี นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ จากสำนักงานอาหารและยา เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ค้า ในการปฏิบัติที่ดีของสถานที่จำหน่ายตลอดจนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคของตลาดไท ว่านอกจากการสุ่มตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหารอยู่เป็นประจำแล้ว ตลาดไทยังส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของสถานที่จำหน่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการจำหน่ายอีกด้วย

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซื้ออาหารทะเล ที่ตลาดอาหารทะเล และตลาดสด โซนอาหารทะเล ในตลาดไท มั่นใจ ปลอดภัย มีใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า ชัวร์!

ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานตลาดไท ร่วมเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในอาหารทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มีการติดป้ายแหล่งที่มาของสินค้าอาหารทะเล ติดใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า […]

ตลาดไทปลอดภัยไร้โควิด-19 ผลการตรวจผู้ค้า-แรงงานต่างด้าว ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าตลาดไทและแรงงานต่างชาติในตลาดอาหารทะเล ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสด (โซนอาหารทะเลและปลาน้ำจืด) […]

ตลาดไทร่วมประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่องผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตลาด และสถานการณ์กุ้งจากมหาชัย

ตลาดไทร่วมประชุมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เรื่องผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตลาดและสถานการณ์กุ้งจากมหาชัย เพื่อสร้างความมั่นใจในแนวทางป้องกันแก่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากตลาดไทได้อย่างปลอดภัย