ตลาดไท: โครงการตลาดไท ซีเล็ค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัยตำบลบ้านใหม่

โพสต์เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2021

พี่จารุณี นุชมี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี ต้องการปลูกผักปลอดภัยสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าโครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัยของตลาดไท

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย ตำบลบ้านใหม่ เป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันมีความตั้งใจที่จะปลูกผักให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัย GAP แล้ว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. จึงได้สนับสนุนชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้เกษตรกรมีการตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ ณ แหล่งผลิตด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ทีมงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนของตลาดไท ยังช่วยอบรมและให้คำแนะนำเรื่องสารปนเปื้อนเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาตรวจซ้ำ จนมั่นใจได้ว่าผลผลิตได้มาตรฐานปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแก่ผู้บริโภค

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซื้ออาหารทะเล ที่ตลาดอาหารทะเล และตลาดสด โซนอาหารทะเล ในตลาดไท มั่นใจ ปลอดภัย มีใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า ชัวร์!

ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานตลาดไท ร่วมเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในอาหารทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มีการติดป้ายแหล่งที่มาของสินค้าอาหารทะเล ติดใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า […]

ตลาดไทปลอดภัยไร้โควิด-19 ผลการตรวจผู้ค้า-แรงงานต่างด้าว ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าตลาดไทและแรงงานต่างชาติในตลาดอาหารทะเล ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสด (โซนอาหารทะเลและปลาน้ำจืด) […]

ตลาดไทร่วมประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่องผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตลาด และสถานการณ์กุ้งจากมหาชัย

ตลาดไทร่วมประชุมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เรื่องผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตลาดและสถานการณ์กุ้งจากมหาชัย เพื่อสร้างความมั่นใจในแนวทางป้องกันแก่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากตลาดไทได้อย่างปลอดภัย