ตลาดไท: โครงการตลาดไท ซีเล็ค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัยตำบลบ้านใหม่

โพสต์เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2021

พี่จารุณี นุชมี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี ต้องการปลูกผักปลอดภัยสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าโครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัยของตลาดไท

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย ตำบลบ้านใหม่ เป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันมีความตั้งใจที่จะปลูกผักให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัย GAP แล้ว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. จึงได้สนับสนุนชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้เกษตรกรมีการตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ ณ แหล่งผลิตด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ทีมงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนของตลาดไท ยังช่วยอบรมและให้คำแนะนำเรื่องสารปนเปื้อนเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาตรวจซ้ำ จนมั่นใจได้ว่าผลผลิตได้มาตรฐานปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแก่ผู้บริโภค

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ตลาดไท ผนึกกำลังเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมจากทุกภูมิภาค จัด “เทศกาลอินทผลัม” ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ เปิดพื้นที่กระจายผลผลิตออกสู่ตลาดรวมกว่า 1,500 ตัน

ตลาดไท ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ร่วมส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกและผู้จำหน่ายอินทผลัม เปิดพื้นที่กว่า 2,500 […]

ตลาดไท ร่วมเวทีเสวนากับ USDA ในงาน ASIA FRUIT LOGISTICA 2022

ตลาดไท ร่วมเวทีเสวนากับ USDA ในงาน ASIA […]