ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

{alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th}
talaadthai.com/news/full/vegetarian-festival-2-news/thai
talaadthai.com/news/full/loy-khratong-contest-news/thai
talaadthai.com/news/full/mou/thai
talaadthai.com/news/full/csr-7-26-2557/thai
talaadthai.com/news/full/capsa-news/thai
talaadthai.com/news/full/2557-58-news/thai

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย

  • ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน
  • ปริมาณการซื้อขายมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี
  • มีผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย  มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน

“ตลาดไท” ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีปริมาณการซื้อขายกว่า 12,000 ตันต่อวัน  พร้อมผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย มีมูลค่าการค้ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมีสินค้าหลักที่สำคัญ อาทิ  ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  เนื้อปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการค้าและกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก สร้างความความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผู้ให้บริการชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

คณะตัวแทนจาก CAPSA ( The Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture )

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานสหประชาชาติ (UN) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในตลาดไท

ตลาดไทจัดกิจกรรมตลาดไทเพื่อเด็กไทย”โครงการอาหารกลางวัน” ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ จ.ปทุมธานี โดยมีคุณทิพาภรณ์ โสภณพินิจกุล Financial and Adminstration Controller เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานตลาดไท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ประกอบด้วย

ตลาดไทนําผลไม้ไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)

คุณอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้อํานวยการการตลาด ตลาดไท นําทีมงานฝ่ายส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
จัดบูธผลไม้ไทยของดีตลาดไท (ลองกอง และ ลําไย) ให้ผู้ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)