ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

{alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th}

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย

  • ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน
  • ปริมาณการซื้อขายมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี
  • มีผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย  มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน

“ตลาดไท” ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีปริมาณการซื้อขายกว่า 12,000 ตันต่อวัน  พร้อมผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย มีมูลค่าการค้ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมีสินค้าหลักที่สำคัญ อาทิ  ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  เนื้อปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการค้าและกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก สร้างความความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผู้ให้บริการชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สงกรานต์วิถีไทย สุขใจ ฉ่ำเย็น

สงกรานต์วิถีไทย สุขใจ ฉ่ำเย็น

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้บริหาร พนักงานตลาดไท ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการจัดกิจกรรม "สงกรานต์วิถีไทย สุขใจ ฉ่ำเย็น" ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานตลาดไท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระ รดน้ำอวยพรผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงานอาวุโส รำวงย้อนยุค  การประกวดการแต่งกายชุดไทยในหัวข้อ"งดงามอย่างไทย ถูกใจวัยโจ๋  โก้เก๋มีสไตล์" และร่วมรับประทานอาหารในบรรยกาศแบบไทยๆ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ค้าตลาดต่างๆเข้าร่วมงานพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานตลาดไทเพื่อร่วมรักษาประเพณีไทยอันดีงาม และร่วมกันสร้างความสามัคคีภายในชุมชน

ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก

ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ตลาดไท ลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก(ระยอง จันทบุรี ตราด) ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดเพื่อเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นผลผลิตภาคตะวันออกฤดูกาลผลิต59/60 และประชาสัมพันธ์อาคารผลไม้ฤดูกาลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรในพื้นที่  พร้อมเยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายอุดม วรัญญูรัฐ  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จุดรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออกปั้นเพลิน  บ้านเงาะตราด และสวนเกษตรอีนทรีย์ผลอำไพ  

กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8

กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร  ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตลาดไท ผู้แทนกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน  ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี  ผู้ค้า เผู้ประกอบการ  กษตรกรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8  ทั้งนี้ในการดำเนินการที่ผ่านมาตลาดไทได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร เป็นต้นแบบขององค์ธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการผลิตที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริโภค การจัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 จึงถือเป็นบทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งป็นการต่อยอด และผลักดันให้กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีก้าวไปสู่การเป็น Product Champion ของประเทศ และพัฒนาสู่ภาคการเกษตร 4.0 ในอนาคต