ประวัติความเป็นมา
โครงการเพื่อความยั่งยืน
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนระดับมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการของตลาดไทได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการออกใบรับรองการตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้ ด้วยชุดทดสอบสารพิษตกค้าง ยาฆ่าแมลง “จีที” (GT-Pesticide Residual test kit)

ระบบบำบัดน้ำเสียและการป้องกันน้ำท่วม

ตลาดไทได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ปัจจุบันมีโรงบำบัดน้ำเสียสามแห่งในพื้นที่ สามารถบำบัดน้ำได้วันละ 900 ลูกบาศก์เมตร แล้วนำไปรีไซเคิลก่อนนำกลับมาใช้ในกิจกรรมของตลาด อาทิ การทำความสะอาดภายในตลาด

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทฯ ดำเนินมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าและร้านค้า สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ

"ตลาดไท" นำร่องโครงการรีไซเคิล ลดพลาสติกอย่างยั่งยืน

ตลาดไทเปิดตัวโครงการรีไซเคิล "Closed Loop Recycling" โดยนำพลาสติกใช้แล้วมารีไซเคิลเปลี่ยนใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมใช้งานสำหรับการประกอบการค้าในตลาด อาทิ ผ้ากันเปื้อน กระเป๋าผ้าทอ เป็นต้น

ปั้น "ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย" ตรวจสอบย้อนกลับได้

โครงการเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร จีเอพี เกษตรอินทรีย์ มุ่งส่งเสริมเกษตรกรที่เพาะปลูกและผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยทั้งผัก ผลไม้ สมุนไพร เครื่องเทศ และสินค้าแปรรูป ให้สามารถใช้การตลาดนำการผลิต และแข่งขันกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาดได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่นยืน

รพ.สนาม "ร่วมใจรักษ์" และฉีดวัคซีนผู้ค้า ลูกจ้าง และแรงงาน

ตลาดไทเปิด รพ.สนาม "ร่วมใจรักษ" ขนาด 700 เตียง และจัดให้มีการลงทะเบียนและให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" ให้แก่ผู้ค้า ลูกจ้าง และแรงงาน เพื่อลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ตลาดไทเพิ่มเครือข่ายรถเร่ช่วย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

โครงการ “ตลาดไท ช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” จัดรถเร่หรือรถพุ่มพวงอาหารสดอาหารแห้งราคาถูก วิ่งตรงถึงประชาชน มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่จำเป็นต้องอยู่แต่ในที่พักอาศัย กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการพักงานหรือเลิกจ้าง และกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศ

โครงการหลังคาโซล่าร์ พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

อาคารตลาดของตลาดไทประกอบด้วยพื้นที่หลังคาอาคารมากกว่า 160,000 ตารางเมตร ตลาดไทจึงติดตั้งหลังคาโซล่าร์ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 2 MW ผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ลดการก่อมลพิษ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

รางวัลและการรับรองคุณภาพ
สั่งซื้อผ่าน Line OA
กรุณาสแกน QR ด้านล่างนี้ เพื่อสั่งซื้อกับผู้ช่วยซื้อส่วนตัว หรือสอบถามอื่นๆผ่าน Line OA ตลาดไทซีเล็ค (สั่งซื้อสินค้าราคาส่งออนไลน์)
@talaadthai (มี @)
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบนไลน์