สนใจเช่าพื้นที่
ขายสินค้า?
มาร่วมเป็นหนึ่งกับครอบครัวผู้ค้าตลาดไทมากกว่า 3,500 ราย ขายดีระดับประเทศ

เพียงส่งข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว

กรุณาเลือก
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
ส่งข้อมูล
เช่าแผงค้ากับตลาดไท ดีอย่างไร?
ทำเลศักยภาพ ศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรของไทย
แหล่งรวมผู้ซื้อรายใหญ่กำลังซื้อสูงจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ผังตลาดที่ออกแบบเป็นเลิศ เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการค้าขาย
มีบริการเสริม ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า สนับสนุนการค้าแบบครบวงจร
ขั้นตอนเช่าพื้นที่ขาย
1. ลงทะเบียนเพื่อเช่าแผงค้ากับตลาดไท
ระบุชื่อ เบอร์ติดต่อ และประเภทสินค้า
2. ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายการเช่า
3. จัดสรรพื้นที่ ทำสัญญา เริ่มทำการค้า
สร้างธุรกิจและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
ความประทับใจ
จากผู้ค้าปัจจุบันของเรา
คำถามที่พบบ่อย
สนใจเช่าพื้นที่ขายสินค้า
พื้นที่เช่ามีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร?

พื้นที่เช่าของตลาดไทของเรา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. พื้นที่เช่าแผงค้ารายปี ทำสัญญาปีต่อปี ค่าเช่าและค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของแต่ละตลาด
 2. พื้นที่เช่าแผงหมุนเวียน ทำสัญญาระยะสั้นตามฤดูกาลของสินค้า ค่าเช่าและค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ ชนิดสินค้า และช่วงฤดูกาลของสินค้า
 3. รถหมุนเวียน ตีตั๋วเข้าเป็นรายวัน และเข้าจำหน่ายเป็นรอบ ในแต่ละวัน มีเฉพาะกลุ่ม ตลาดผัก ตลาดผลไม้ฤดูกาล และตลาดส้ม
จริงหรือไม่ที่ลือกันว่าหาพื้นที่เช่าไม่ได้แล้ว ต้องเช่าต่อหรือเซ้งต่อจากผู้เช่าปัจจุบันเท่านั้น?

การเช่าพื้นที่ในตลาดไทต้องเช่าโดยตรงกับบริษัทเท่านั้น และตลาดไทไม่อนุญาตให้ทำการเช่าช่วง กรณีที่พบการเช่าช่วงบริษัทสงวนสิทธิตามสัญญาทำการยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที

 

กรณีพื้นที่เช่าที่ลูกค้าสนใจยังไม่ว่าง ลูกค้าสามารถแจ้งชื่อ ข้อมูล เพื่อแสดงความต้องการไว้ให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการจัดสรรพื้นที่ให้แก่ลูกค้าต่อไป เมื่อมีพื้นที่เช่าพร้อมให้การจัดสรรจะมีทีมงานติดต่อเชิญให้ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้เช่าและแผงค้าตามกระบวนการของบริษัทต่อไป

จริงหรือไม่ที่ลือกันว่าค่าเช่าพื้นที่ของตลาดไทราคาสูง?

ค่าเช่าพื้นที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและทำเลของแผงค้า หากอยู่ในทำเลเด่นที่มีลูกค้าผ่านจำนวนมาก ค่าเช่าย่อมสูงกว่าตำแหน่งอื่น นอกจากนี้ ตลาดไทเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพที่มีปริมาณการค้าสูงที่สุดในประเทศ การเดินทางและการบริการที่เกี่ยวข้องครบวงจรเอื้ออำนวยแก่การประกอบกิจการกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้เช่าของตลาดไทจำนวนมากทำการค้ากับตลาดไทมายาวนานเป็นเสมือนดั่งครอบครัวของตลาดไท เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าค่าเช่าของตลาดไทอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่เอื้อให้ผู้เช่าสามารถทำการค้าและมีธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาว 
 

นอกจากค่าเช่าพื้นที่ขายแล้ว ยังมีค่าอะไรอีกหรือไม่ที่ต้องจ่ายเพิ่ม?
 • ค่าประมูล/ค่าสิทธิรายปี
 • ค่าเช่ารายเดือน
 • ค่าส่วนกลาง
 • ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามประเภทการเช่า และประเภทตลาด 
ต้องการนำสินค้าเข้ามาภายในพื้นที่ตลาดไท ต้องทำอย่างไร?
 1. ท่านต้องมีสินค้า ที่เป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด โดยมีปริมาณเพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดฤดูกาล/ตลอดปี รวมถึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 
 2. ท่านต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการเข้ามาจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง หรือ ให้บุคคลในครอบครัวดูแลร้านค้าได้ กรณีที่เป็นบุคคล หากมีความประสงค์ให้ลูกจ้างมาดูแลร้านค้าและจำหน่ายสินค้าแทน ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 3. ยื่นความประสงค์เป็นผู้ค้าตลาดไท ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ สามารถสมัครเป็นผู้ค้าโดยตรงได้ที่สำนักงานใหญ่สาขาตลาดไท พร้อมเอกสารประวัติผู้ค้า
 4. เตรียมหลักฐานทางราชการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่าย หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า (ถ้ามี) พร้อมทำรายละเอียดโดยย่อถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่จำนำมาจำหน่าย รวมถึงฐานลูกค้าที่มีอยู่
ค่าธรรมเนียมในการนำรถสินค้าเข้าตลาดไท คิดค่าธรรมเนียมอย่างไร?

ตลาดไทคิดค่าธรรมเนียมในการนำรถสินค้าเข้าพื้นที่แต่ละตลาด โดยคิดเป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. คิดตามประเภทรถ

 2. คิดตามจำนวนภาชนะสินค้า

อยากขายสินค้าที่ตลาดไท แต่ไม่มีเวลามาดูแลแผงค้า ทำอย่างไร?
 • สามารถให้สมาชิกครอบครัว ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดา บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา มาทำการค้าแทนได้ โดยแจ้งข้อมูลระหว่างขั้นตอนสมัครเป็นผู้ค้า หรือ แจ้งข้อมูลภายหลังได้ที่สำนักงานตลาดไท
 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ลูกจ้างทำการค้าแทนได้
 • เสนอขายสินค้ากับตลาดไท เพื่อให้สรรหาผู้ค้าช่วยจำหน่ายสินค้าให้ หรือให้ตลาดไทช่วยจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของตลาดไทได้
ถ้าสนใจเช่าพื้นที่ ติดต่อเช่าพื้นที่ได้ช่องทางใดบ้าง?

ผู้สนใจเช่าพื้นที่ เรามีหลายช่องทางสะดวกให้คุณเลือกติดต่อได้ ดังนี้

 • สำนักงานตลาดไท ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 - 18:30 น.
 • อีเมล์: [email protected]
 • โทร 02-264-6264 
 • หรือง่ายๆ เพียงกรอกรายละเอียดในฟอร์มข้างต้นและส่งหาเรา
ถนัดปลูก ไม่ถนัดขาย เราหาคนช่วยขายได้นะ?
ให้สินค้าของคุณ มาร่วมเป็นสินค้าคุณภาพที่หมุนเวียนในตลาดไทมากกว่า 12,000 ตันต่อวัน
สั่งซื้อผ่าน Line OA
กรุณาสแกน QR ด้านล่างนี้ เพื่อสั่งซื้อกับผู้ช่วยซื้อส่วนตัว หรือสอบถามอื่นๆผ่าน Line OA ตลาดไทซีเล็ค (สั่งซื้อสินค้าราคาส่งออนไลน์)
@talaadthai (มี @)
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบนไลน์